Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Controls sanitaris que s’han de realitzar en els punts d'entrada d'Espanya

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 206, de dia 30 de juliol de 2020, s'ha publicat la Resolució de 24 de juliol de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris que s’han de realitzar en els punts d'entrada d'Espanya i es deroga la Resolució de 29 de juny de 2020

Aquesta Resolució del mes de juny va establir les pautes que regulen els controls sanitaris a implantar en els punts d'entrada del nostre país, amb l'objectiu d'identificar precoçment a viatgers malalts i als seus contactes i limitar així la introducció a Espanya de casos importats.

La implementació d'aquesta mena de controls requereixen una avaluació precoç del seu funcionament amb la finalitat de valorar la necessitat de modificar-los i adaptar-los a la realitat, millorant així les dinàmiques de treball. En aquest sentit, l'experiència acumulada des de l'entrada en vigor de l'esmentada Resolució de juny, posa de manifest la necessitat d'ajustar i matisar determinades qüestions per a millorar la seva operativitat i abast.

A partir d'ara es resol:

-La derogació de la Resolució de 29 de juny.

-Tots els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima hauran de sotmetre's a:

Un control sanitari abans de la seva entrada al país, com la presa de temperatura (s'estableix com a límit de detecció una temperatura igual o superior a 37,5 °C). Els passatgers amb una temperatura superior a 37,5 °C, els que se sospiti que poguessin patir COVID-19 o una altra patologia transmissible després del control visual, o aquells en els quals la informació continguda en el «Formulari de control sanitari» així ho determini per indicar la presència de símptomes o tractar-se de contactes estrets de COVID-19, seran sotmesos a una avaluació sanitària que inclourà una valoració del seu estat clínic i epidemiològic.

Si després d'aquesta avaluació sanitària, es confirmi la sospita que el passatger pogués patir una patologia que implicàs un risc per a la salut pública o es tracti d'un contacte estret de COVID-19, s'activaran els protocols d'alerta sanitària establerts en coordinació amb les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes. Per a això, l'autoritat sanitària podrà sol·licitar la col·laboració d'altres organismes implicats.

Un control documental. Tots els passatgers hauran d'emplenar un formulari de salut pública al qual es denominarà «Formulari de control sanitari».

Un control visual sobre l'estat del passatger.

En el BOE de dia 30 de juliol podeu consultar tota la informació. Així mateix hi trobareu l'Annex I: Formulari de control sanitari per a persones que viatgin a Espanya per via aèria i l'Annex II: Formulari de control sanitari per a persones que viatgin a Espanya per via marítima.

[Font: BOE. Núm. 206. 30/07/2020]

[Foto: Ajuntament de Manacor]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19