Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 181, de dia 1 de juliol de 2020, s'ha publicat la Resolució de 29 de juny de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.

Tot això en el context de COVID-19 com a Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional (d'ara endavant ESPII), ja que la seva propagació internacional suposa un risc per a la salut pública dels països i exigeix una resposta internacional coordinada.

En el moment actual a Espanya, els efectes de la pandèmia han estat significativament controlats mitjançant l'aplicació d'importants mesures de contenció. Malgrat tot la situació de ESPII es manté i molts països i zones del món es troben en una situació epidemiològica molt desfavorable.

Una vegada finalitzat l'estat d'alarma, és prioritari mantenir els mecanismes adequats en els punts d'entrada per a prevenir l'arribada a Espanya de casos de COVID-19 procedents de l'estranger que poguessin generar brots al nostre país.

És per tant fonamental establir controls sanitaris en els punts d'entrada a Espanya que permetin identificar precoçment als viatgers malalts i als seus contactes.

Passatgers que arribin a Espanya

Tots els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima hauran de sotmetre's a un control sanitari abans de la seva entrada al país. Aquests controls podran incloure la presa de temperatura, un control documental i un control visual sobre l'estat del passatger.

El control de temperatura es realitzarà de manera rutinària amb la finalitat d'identificar viatgers amb febre. S'estableix com a límit de detecció una temperatura igual o superior a 37,5 °C. La presa de la temperatura es realitzarà amb termòmetres sense contacte o per cambres termogràfiques. Es guardarà la privacitat del passatger.

Les companyies navilieres, sota la supervisió de Sanitat Exterior, podran prendre la temperatura als passatgers en viatge internacional abans de la seva arribada a port espanyol.

Pel que fa al control documental o formulari de salut pública, tots els passatgers amb origen en qualsevol aeroport o port situat fora del territori espanyol, hauran d'emplenar un formulari de salut pública, el contingut de la qual s'adjunta com a annex I a la present resolució.

El procés d'emplenament del formulari es farà per via electrònica, de tal manera que totes les persones que vagin a viatjar a Espanya hauran d'emplenar-lo abans d'iniciar el seu viatge a través de l'adreça d'internet: www.spth.gob.es , o en mitjançant l'aplicació gratuïta SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

Una vegada finalitzat el formulari el passatger obtindrà un codi QR, que haurà de presentar a la seva arribada a Espanya.

Les agències de viatge, els operadors turístics, etc, hauran d'informar els passatgers, en l'inici del procés de venda dels bitllets amb destinació a Espanya, de l'obligatorietat de presentar el formulari de salut pública. S'estableix un període transitori, fins al 31 de juliol de 2020, en el qual els passatgers internacionals que no hagin pogut emplenar telemàticament el formulari de salut pública el podran presentar a la seva arribada a Espanya en format paper.

Aquells passatgers amb una temperatura superior a 37,5 °C, o aquells que sobre la base de la informació continguda en el formulari de salut pública, o després del control visual se sospiti que poguessin patir COVID-19 o una altra patologia transmissible, seran sotmesos a una nova avaluació sanitària, amb la finalitat de determinar si existeix sospita de risc per a la salut pública. Aquest control secundari inclourà una nova presa de la temperatura i una avaluació del seu estat clínic i epidemiològic.

En el cas que després de la nova avaluació sanitària, es confirmi la sospita que el passatger pogués patir una patologia que pogués suposar un risc per a la salut pública, s'activaran els protocols d'alerta sanitària establerts per a, a coordinació amb les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, procedir a la seva derivació a un centre sanitari. Per a això, l'autoritat sanitària podrà sol·licitar la col·laboració d'altres organismes implicats.

Vigència

Aquesta resolució es mantindrà vigent fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

[Font: BOE. Núm. 181. 01/07/2020]

[Foto: Infosalut / Parella / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19