Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Salut prorroga i modifica les mesures generals i flexibilitza les limitacions a Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum ha dictat una nova resolució que prorroga i modifica les mesures adoptades per a totes les Illes Balears per tal de frenar la propagació de la COVID-19 i flexibilitza de manera especial les limitacions establertes a Menorca atesa l’evolució favorable de la pandèmia en aquesta illa on podran obrir els parcs i locals d’oci infantil i els clubs de gent gran.

D’acord amb les dades disponibles referents al conjunt de les Illes Balears, es manté la tendència positiva en l’evolució dels indicadors epidemiològics, amb una davallada del 44,5 % de la incidència acumulada a 14 dies, que se situa actualment en 133,9 casos per cent mil habitants. També s’ha observat una disminució molt significativa en la taxa de positivitat de les proves PCR, que ha passat en els darrers quinze dies del 5,39 % al 4,15 %, i s’ha assolit així l’objectiu del 5 % que recomana l’Organització Mundial de la Salut.

Malgrat aquesta millora evident en els indicadors epidemiològics analitzats, d’acord amb els criteris definits pel Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC), les Illes Balears es troben encara en una situació de risc, atès que encara presenten valors marcadament per sobre dels llindars establerts de 60 casos per 100.000 habitants i el 3 % de positivitat.

Per aquest motiu es considera necessari prorrogar 15 dies més les mesures temporals que preveu la resolució de 25 de setembre de la consellera de Salut i Consum que restringeixen les activitats que presenten un risc més alt de contagi per a la població o que afecten poblacions especialment vulnerables. No obstant això, s’hi introdueix una certa flexibilitat.

Així, de manera resumida, s’ha considerat adequat equiparar la regulació dels esdeveniments esportius a la dels esdeveniments de caire cultural, ja que ambdós suposen un risc sanitari de característiques similars.

També s’ha considerat oportú eliminar l’obligatorietat de quarantena dels materials de consulta en les biblioteques i arxius en tot l’àmbit de la comunitat autònoma.

S’ha identificat, addicionalment, la necessitat de regular l’activitat dels casals de joventut i els punts d’informació juvenil, per tal de millorar la seguretat sanitària de les activitats que s’hi duen a terme.

L’evolució positiva de la situació epidemiològica a l’illa de Mallorca permet, també, modificar la vigència de determinades limitacions en l’activitat empresarial de zones concretes, com ara Magaluf o la Platja de Palma, on s’havien identificat nombroses actuacions de risc sanitari elevat. A partir de dia 15 d’octubre els establiments podran obrir, si bé cal recalcar que l’oci nocturn continua prohibit en totes les illes.

Mesures més laxes a Menorca atesa la bona evolució

En el cas de Menorca, les dades indiquen que la bona evolució de la pandèmia permet adoptar algunes mesures de flexibilització addicionals.

Concretament, la situació epidemiològica s’ha mantingut estable durant les darreres setmanes i ha passat d’una incidència acumulada de 31,05 casos per 100.000 habitants els darrers 14 dies i una taxa de positivitat de l’1,3 % el dia 23 de setembre a una incidència de 25,40 casos per 100.000 habitants i una taxa de positivitat de l’1,24 % en data 7 d’octubre. A més, ha mantingut una incidència a 14 dies per sota de 60 casos per 100.000 habitants durant un període de més de 20 dies.

Així doncs, es considera adequat continuar el procés de flexibilització de determinades mesures, especialment les que duen implícit un nivell menor de risc de contagi, atès que permeten mantenir la distància de seguretat i/o l’ús de mascareta, així com les activitats que es duen a terme a l’aire lliure.

De manera resumida, la resolució preveu l’obertura dels parcs infantils, que s’hauran de fer nets cada dia, i també es permet la reobertura al públic dels locals d’oci infantil, amb una capacitat màxima del 50 %.

Les activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil -que han de ser sense contacte físic- s’han de dur a terme en grups estables de fins a 10 participants si tenen lloc en espais tancats i de 20 participants si es fan a l’aire lliure, i és obligatori l’ús de mascareta per als infants majors de 6 anys.

En els casals de joves i punts d’informació jove municipals, les activitats i accions dirigides han de reduir l’aforament a 10 persones en espais tancats i a 20 en espais a l’aire lliure.

Pel que fa a les activitats o esdeveniments de caràcter familiar o social que es duguin a terme a la via pública, espais d’ús públic o espais privats es limiten a grups d’un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 en espais a l’aire lliure, llevat del cas de persones convivents, en què no s’aplica aquesta limitació.

Així mateix, es permet la reobertura dels clubs de gent gran per a la realització d’activitats dirigides. Per poder reiniciar les activitats, les associacions han de disposar d’un pla de contingència que doni resposta a les situacions més freqüents previsibles en relació amb la COVID-19. Les activitats s’han de fer en grups estables d’un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 a l’aire lliure. La resolució regula en quines condicions s’han de fer servir els espais i els materials i indica les activitats que no es poden fer.

Quant a les instal·lacions esportives, s’estableix un 75 % de l’aforament fins a un màxim de 1.000 persones, i en els esdeveniments esportius a l’aire lliure s’han d’evitar les aglomeracions i en cap cas no es poden superar les 1.000 persones en una zona determinada, especialment en les sortides i entrades.

Els teatres, auditoris i espais similars poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 75 % de la capacitat permesa en cada sala. Els cinemes i circs de carpa i espais similars, en els quals es permet menjar o beure, poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 45 % de la capacitat permesa en cada sala.

En el cas d’altres recintes, locals i establiments destinats a esdeveniments públics i activitats recreatives diferents, poden dur a terme l’activitat sempre que el públic romangui assegut i que no se superi el 75 % de l’aforament permès, amb un límit màxim de 300 persones per a espais tancats i de 1.000 persones a l’aire lliure.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 09/10/2020]

[Foto: NIH Image Gallery / Novel Coronavirus SARS-CoV-2 / Public Domain Mark 1.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19