Categories: COVID-19, Noves tecnologies, Institucions sanitàries

Conveni per a la cessió de dades del formulari de control sanitari de passatgers

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 273, de dia 15 d'octubre de 2020, s'ha publicat la Resolució d'1 d'octubre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es publica el Conveni amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre la cessió de dades del formulari de control sanitari, gestionat a través de l'aplicació Spain Travel Health.

Spain Travel Health SpTH té com a finalitat la vigilància i control sanitari de passatgers procedents de vols internacionals, proporcionant una avaluació sobre si el passatger internacional ha pogut tenir contacte amb la COVID-19.

El present conveni té per objecte establir els termes de la cessió a la comunitat autònoma de les Illes Balears de les dades registrades en el Tractament Spain Travel Health SpTH corresponents a les persones que es troben en el seu territori.

  • El Ministeri de Sanitat, a través de la Direcció de Salut Pública té la consideració de Responsable del Tractament per a aquest sistema d'informació.
  • La Conselleria de Salut i Consum, com a autoritat sanitària de la Comunitat Autònoma té la consideració de Responsable del Tractament en relació amb les dades que el Ministeri de Sanitat li cedeixi en virtut d'aquest Conveni.
  • La informació recollida serà tractada exclusivament per a finalitats d'interès públic en l'àmbit de la salut pública o per a garantir elevats nivells de qualitat i de seguretat de l'assistència sanitària o, en el seu cas, per a protegir els interessos vitals de l'interessat o d'altres persones físiques, sobre la base de la normativa aplicable en matèria de salut pública i sempre amb les mesures adequades i específiques que estableixi aquesta normativa per a protegir els drets i llibertats de l'interessat, i en particular el secret professional.

El present conveni tindrà una durada inicial d'un any i podrà ser prorrogat expressament per períodes semestrals successius fins a un màxim de 2 anys. 

[Font: BOE. Núm. 273. 15/10/2020

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19