Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: S'adapten els Nivells d'Alerta a la nova situació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Mallorca i Menorca pujaran demà a nivell 4 i nivell 3 d’alerta per COVID-19, respectivament, a causa de l’evolució negativa de la pandèmia, mentre que Eivissa baixarà a nivell 2 i Formentera se mantindrà en el nivell 1 d’alerta.

Els nous nivells estaran en vigor fins al 29 de desembre. Així ho ha aprovat el Consell de Govern, el qual també ha donat el vistiplau a diverses modificacions que clarifiquen, precisen i reforcen aspectes concrets del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020.

La presidenta del Govern ho ha explicat en roda de premsa, acompanyada de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. «Hem controlat l’avançament del virus dues vegades, però ara ens torna a exigir esforços enormes», especialment per l’afectació de la malaltia a l’illa de Mallorca. «No ens podem permetre relaxar-nos. Estic convençuda que respondrem com a societat com ho hem fet sempre», ha assegurat Armengol, recordant l’experiència amb l’illa d’Eivissa, que fa uns mesos es va trobar amb incidències molt altes, però on «les restriccions han donat resultat». «Era l’illa més afectada i ara, com a Formentera, és on millors nivells presenten».

Armengol ha explicat que les restriccions que s’augmenten en el nivell 4 es prenen davant la proximitat d’unes dates en les quals «hi ha moltíssima mobilitat, socialització i aglomeracions». «Entram en fase de risc extrem —ha incidit Armengol—; no és moment de pensar en celebracions, sinó en com ens protegim. Som conscients que tenen un efecte directe cap a les persones i les empreses. Entenc que és una situació molt dolorosa i treballarem per ajudar i acompanyar les persones i empresaris més afectats per aquestes mesures».

Pel que fa a aquests canvis, aquests afecten aforaments, horaris d’obertura i condicions concretes per desenvolupar diverses activitats. Els més rellevants són els següents:

Reunions socials

En el nivell 4 es permeten reunions en espais interiors sempre que no se superin els 6 participants i aquests pertanyin com a màxim a dos nuclis de convivència. Als exteriors es permeten les reunions de màxim 6 persones.

Restauració

En el nivell 4 es prohibeix el servei de restauració en espais interiors, excepte per a l’activitat de servei a domicili, que s’ha de dur a terme a porta tancada, i també de recollida de menjar i beure, que s’ha de dur a terme sense accés dels clients a l’establiment. Tots els establiments de restauració tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 0.00 h. Entre les 22.00 h i les 0.00 h només es permet l’activitat de prestació de servei a domicili. No es permet el consum a les barres dels establiments.

Queda específicament recollit també que s’exceptuen els restaurants d’hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels clients que s’hi allotgin, sens perjudici que també puguin fer serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment. També s’exclouen els serveis de restauració de centres sanitaris i sociosanitaris i de centres de formació i de treball dirigits a persones treballadores. L’aforament dels espais interiors, però, queda reduït al 30 % de la capacitat màxima.

A més, en el nivell 4, a les terrasses només es permet el 75 % de la capacitat màxima autoritzada i un màxim de 6 persones per taula o agrupació de taules. Els divendres, dissabtes i les vigílies de festius només es permet l’ús de les terrasses fins a les 18.00 h.

Centres comercials

Quant l’aforament màxim en els centres comercials i grans establiments comercials, baixa del 50 % al 30 % i s’estableix un nombre màxim de persones en funció de la seva dimensió. A més, han d’establir sistemes de control d’accés i de capacitat en temps real i han de disposar de personal de seguretat que vetlli per tal que es respectin la capacitat màxima, la distància interpersonal de seguretat en els interiors i s’eviti la formació de grups nombrosos i aglomeracions, prestant un esment especial a les zones d’escales mecàniques, ascensors, zones comunes de pas, zones recreatives, exteriors i pàrquings.

Mesuradors de CO2

L’acord disposa igualment la pròrroga del termini establert per donar compliment a l’obligació d’instal·lar mesuradors de CO2 en determinats establiments fins al dia 1 de febrer de 2021. No obstant això, a partir del dia 15 de desembre serà obligatòria per part dels establiments que no hagin complert la instal·lació d’aquests equipaments la presentació d’un justificant de comanda amb la confirmació de la compra, en el qual figurin les dades fiscals de l’establiment.

Educació

En el nivell 4 d’alerta, i a partir del 23 de desembre, se suspenen totes les activitats complementàries i extraescolars, tant les organitzades pels centres educatius com les organitzades per entitats externes als centres, excepte aquelles en què els alumnes participants formin part del mateix grup de convivència estable de l’escola. Se n’exclouen el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) i els tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts.

Residències

En cap nivell es permeten les pernoctacions fora dels centres de serveis socials de tipus residencial, en qualsevol de les seves tipologies o perfils de residents, excepte si són en el marc d’un període de vacances o alta temporal del centre.

Esports

S’introdueixen modificacions relacionades amb la pràctica esportiva, de manera que, en el cas d’esportistes no professionals o de categories no estatals, les sessions d’entrenament en grup d’esports d’equip o de contacte s’han de limitar a un màxim de dues per setmana. També es modifica l’accés de públic a les instal·lacions esportives en nivells 3 i 4 d’alerta. Els aforaments es redueixen.

Tabac

En el nivell 4, igual que en els altres nivells, es prohibeix el consum de tabac a la via pública o en espais a l’aire lliure d’ús públic quan no es pugui assegurar el manteniment d’una distància mínima de dos metres amb altres persones, així com quan s’estigui en moviment. Es prohibeix, també, el consum de tabac a les terrasses d’establiments d’ús públic o espais similars.

Aquesta limitació és també aplicable a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua o assimilats.

Atraccions infantils

Es permeten també en el nivell 4. Les atraccions es poden habilitar en grups de màxim tres, i hi ha d’haver una distància mínima de 25 metres entre grups d’atraccions. En cas que les atraccions siguin d’ús exclusivament individual (un usuari per viatge), no es comptabilitzen en el còmput total d’atraccions.

Locals d’oci infantil

En el nivell 4 es permet l’activitat amb un 50 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai i grups de màxim 6 persones.

Àrees recreatives de l’IBANAT

En el nivell 4 poden romandre obertes.

Les previsions establertes per al nivell 4 als establiments de restauració i entreteniment i locals de joc i apostes a l’illa de Mallorca són exigibles a partir del dia 17 de desembre de 2020. Les previsions establertes per al nivell 4 a l’àmbit educatiu no seran efectives fins al dia 23 de desembre de 2020.

Situació epidemiològica a Mallorca i Menorca, que pugen de nivell atesa l’evolució desfavorable dels indicadors

Les noves limitacions entren en vigor després que s’hagi revisat la situació epidemiològica de cada illa. En el cas de Mallorca, durant les dues darreres setmanes s’ha observat un empitjorament molt significatiu dels indicadors epidemiològics. Així, amb dades del dia 11 de desembre, ha passat de 222 a 288 casos per 100.000 habitants (un increment del 30 %), i presenta una taxa de positivitat del 6,53 %, ambdós paràmetres clarament per sobre dels llindars que marca el Centre Europeu de Prevenció i Control de la Malaltia per definir un territori en situació de risc epidemiològic (IA14 de 60 i taxa de positivitat del 3 %). Aquest valor és, a més a més, el valor d’incidència més elevat registrat en els tres darrers mesos.

També s’ha pogut observar que la velocitat en el creixement de la incidència s’ha accelerat els darrers dies i ha passat d’un creixement intersetmanal d’un 10 % en el període anterior a un creixement d’un 16 % aquesta setmana.

D’altra banda, aquest augment d’incidència és especialment marcat en la població més vulnerable a la COVID-19, les persones majors de 65 anys, i, en particular, les que es troben en situació d’institucionalització. Així, en aquest grup de població la incidència a set dies s’ha incrementat en només una setmana un 55 % i s’ha duplicat el nombre d’usuaris positius en centres residencials de gent gran.

Aquesta major incidència de contagis es tradueix de manera molt clara en una pressió assistencial més gran, amb un increment d’un 27 % dels ingressos a cures intensives la darrera setmana (de 34 a 43 llits).

Per aquest motiu, s’ha decidit reforçar les mesures preventives per frenar la propagació de la COVID-19 i implantar el nivell 4 d’alerta.

Pel que fa a Menorca, on els nivells d’incidència varen arribar a ser molt baixos a inici del mes d’octubre (IA14 20, 34, dia 5), la taxa de contagis s’ha anat incrementant de forma progressiva i, durant les dues darreres setmanes, ha experimentat un empitjorament molt significatiu. Així, amb dades del dia 11 de desembre, ha passat de tenir una IA14 de 100 casos per 100.000 habitants a una IA14 de 153 casos per 100.000, cosa que representa un increment del 53 %. A més, per primera vegada en més de 3 mesos supera els 150 casos per 100.000 habitants.

D’altra banda, la taxa de positivitat se situa en un 4,02 %, encara per damunt del 3 %, que és el llindar per sobre del qual el Centre Europeu de Prevenció i Control de la Malaltia considera que un territori es troba en situació de risc.

Quant a la taxa de reproducció, que és un paràmetre que mesura quantes infeccions noves es poden generar de mitjana a partir d’un sol contagi (per damunt d’1 indica creixement), a Menorca se situa en 1,6, mentre que per al conjunt de les Illes es situa en 1,12.

En relació amb la incidència en el grup de majors de 65 anys, durant la darrera setmana s’hi ha observat una lleugera disminució, tot i la tendència a un increment de la incidència en la població general. Així, la incidència acumulada a 7 dies en aquest grup de població ha passat de 51,56 a 45,12 per 100.000 habitants. El nombre d’usuaris de residències de majors positius només s’ha incrementat de forma poc significativa.

Cal dir que a Menorca, l’augment de contagis s’ha traduït també en un increment de la pressió assistencial, i en la darrera setmana s’ha duplicat el nombre de pacients de COVID-19 hospitalitzats, que ha passat de 5 a 10 (7 a planta i 3 a UCI).

Aquests indicadors han motivat que s’hagi decidit implantar el nivell 3 a Menorca.

Eivissa baixa a nivell 2 i Formentera es manté en el nivell 1

A Eivissa s’ha decidit baixar al nivell 2 d’alerta, perquè s’ha pogut constatar una evolució marcadament favorable de la pandèmia de COVID-19 les darreres dues setmanes, amb una disminució constant en la taxa de contagis, de manera que la IA14 ha passat de 149 a 93 casos per 100.000 habitants en els darrers catorze dies, una millora del 37 %. D’altra banda, la taxa de positivitat és del 3,01 % a Eivissa. A més, la taxa de reproducció se situa en 0,89, mentre que per al conjunt de les Illes se situa a 1,12.

Pel que fa a la incidència en el grup de majors de 65 anys, durant les darreres dues setmanes s’hi ha observat una clara disminució. Així, la incidència acumulada a 7 dies en aquest grup de població ha passat de 65,01 a 21,67 per 100.000 habitants, una baixada d’un 67 %. El nombre d’usuaris de residències de majors positius es manté en 4.

Cal dir que a Eivissa, la reducció de contagis ha evitat un augment de la pressió assistencial, que sí s’ha constatat a altres illes, i en la darrera setmana s’ha reduït sensiblement el nombre de pacients COVID-19 hospitalitzats, que ha passat de 23 a 19 (14 a planta i 5 a UCI).

Formentera es mantindrà en el nivell 1, atès que no s’hi han observat modificacions significatives (amb un total de cinc casos diagnosticats en els darrers 14 dies) i se situa l’IA14 en 41 casos per 100.000 habitants. D’altra banda, la taxa de positivitat és del 3,18 %.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 14/11/2020 - BOIB. Núm. 209. 15/12/2020]

[Foto: The digital artist / Coronavirus / CC-by-sa-3.0 de]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19