Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Preus màxims proves covid: PCR, 75 euros i antígens, 30 euros

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes Balears ha fixat en un màxim de 75 euros el preu de les PCR i en 30 euros el de les proves d’antígens.

Aquesta és una de les mesures que recull el decret llei que ha aprovat el Consell de Govern, amb el qual es modifica la llei de Salut Pública de les Illes Balears per incloure la possibilitat d’adoptar a partir de les 00.00 hores de dia 9 de maig mesures de control de la pandèmia que han estat efectives i amb el qual també s’ estableix un règim sancionador per fer front als possibles incompliments de les regulacions relacionades amb la COVID-19.

La imminent finalització del règim jurídic excepcional que suposa l’estat d’alarma aconsella introduir a la legislació autonòmica més concreció de les mesures d’intervenció administrativa que es poden adoptar en situacions de pandèmia per garantir el control de contagis i resulta també necessari i urgent delimitar el procediment a seguir per a la seva
adopció. És per això que s’ha optat per la forma de decret llei, si bé l’objectiu és també tramitar-lo com a projecte de llei.

Així doncs, aquest decret llei té com a finalitat recollir a la normativa autonòmica aquelles mesures que durant l’estat d’alarma s’han evidenciat com especialment idònies pel que fa a la necessitat de contenir la propagació del virus on el confinament perimetral d’una barriada, un municipi, una illa o tot l’arxipèlag, el controls a l’entrada de les illes a través de ports i aeroports, la restricció de les reunions, la limitació a la mobilitat en horari nocturn o la limitació d’aforaments en llocs de culte.

Per una banda, el decret introdueix cinc nous articles en la llei 16/2010 del mes de desembre, els quals recullen les mesures concretes esmentades i el procediment per adoptar-les. En particular, s’inclouen aquests preceptes per tal de possibilitar l’adopció de mesures preventives en situació de pandèmia o epidèmia i la intervenció de centres de serveis socials, s’estableixen les condicions per adoptar-les; se preveu la potenciació del paper de les noves tecnologies en la gestió i el control dels riscos per a la salut pública, i s’estableix el marc en que s’ha de dur a terme la cooperació i col·laboració administratives en matèria de salut pública.

D’altra banda, aquest Decret llei també modifica el Decret llei 11/2020, del mes de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal•liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, per tal de mantenir la vigència dels tipus infractors prevists en els articles 3 h i 4 g, relatius a l’agreujament de les infraccions lleus i greus quan aquestes són comeses a un territori on s'hagi declarat el màxim nivell d'alerta sanitària —introduïdes pel Decret llei 15/2020, del mes de desembre, i amb una vigència limitada fins el 9 de maig de 2021—, atès el seu efecte dissuasiu, per garantir el compliment de les mesures que, amb la finalitat d’assegurar la salut de les persones, estableixen les autoritats sanitàries.

Així mateix, i davant l’augment progressiu de la mobilitat, també se considera oportú incloure un nou tipus infractor per tal de sancionar els incompliments de l’acreditació del resultat negatiu de les proves diagnòstiques que, en el seu cas, s’estableixin, amb caràcter previ, com a mesures de control de la sortida de la zona o l’illa o les illes afectades o d'entrada en aquestes, o la negativa a sotmetre’s a aquestes proves amb caràcter posterior.

El decret inclou una disposició addicional única de limitació del preu i tarifes de les proves diagnòstiques. En aquest sentit, indica que fins que el Govern de l’Estat espanyol declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’estableixen els preus i tarifes màximes que han d’aplicar els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, públics i privats, per a la realització de les proves diagnòstiques. Les PCR costaran com a màxim 75 euros i les proves d’antígens, 30 euros.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 07/05/2021]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19