Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Institucions sanitàries

Centres, serveis i establiments sanitaris essencials

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 91, d'1 d'abril, s'ha publicat l'Ordre SND/310/2020 per la que s'estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.

Aquesta ordre té com objecte determinar la relació de centres, serveis i establiments sanitaris que es consideren essencials als efectes prevists en el Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel que s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 i en el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

 Centres, serveis i establiments sanitaris de caràcter essencial

Es determinen com a serveis essencials als efectes previstoes en l'article 1 del Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març:

 1. Hospitals (centres amb internament).
 2. Proveïdors d'assistència sanitària sense internament enquadrats en alguna de les següents tipologies:
  • Consultes mèdiques
  • Consultes d'altres professionals sanitaris.
  • Centres d'atenció primària.
  • Centres polivalents.
  • Centres especialitzats:
   • Clíniques dentals: davant de situacions d'urgència.
   • Centres de reproducció humana assistida: únicament davant de processos programats o ja iniciats.
   • Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs.
   • Centres de cirurgia major ambulatòria: davant de situacions d'urgència.
   • Centres de diàlisi.
   • Centres de diagnòstic
   • Centres mòbils d'assistència sanitària: han de ser considerats com a essencials quan el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma en el que estiguin ubicats.
   • Centres de transfusió.
   • Bancs de teixits.
   • Centres de reconeixement.
   • Centres de salut mental.
   • Altres centres especialitzats: han de ser considerats com a essencials quan el centre sigui considerat com a servei essencial per part de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma en la qual estiguin ubicats.
   • Altres proveïdors d'assistència sanitària sense internament: han de ser considerats com a essencials quan siguin considerats com a servei essencial per part de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma en la qual estiguin ubicats.
 3. Serveis sanitaris integrats en una organització no sanitària: han de ser considerats com a essencials quan el servei s'ubiqui en una organització considerada essencial o siguin considerats com a essencials per part de l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma en la qual estiguin ubicats.

Establiments sanitaris:

 1. Oficines de farmàcia.
 2. Farmacioles.
 3. Òptiques.
 4. Ortopèdies.
 5. Establiments d'audioprotètics.

[Fuente: BOE. Núm. 91. 01/04/2020]

[Foto: Infosalut / Farmàcia / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19