Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Mesures en els centres sanitaris privats de règim ambulatori

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 60, de dia 23 d’abril de 2020, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del SARS-CoV-2.

Aquesta Resolució, de 20 d’abril, s’ha dictada en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2.

Context

Davant la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, entre d’altres mesures, es va declarar l’estat d’alarma, es va posar en marxa el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la COVID-19 del Govern Balear, i és va desplegar la legislació sobre els serveis essencials, determinats centres, serveis i establiments sanitaris, tot en el marc normatiu pertinent.

La situació actual provocada per la pandèmia de COVID-19 segueix obligant a adoptar mesures de caràcter extraordinari fonamentades en la protecció de la salut pública i d'acord amb l'evolució de la situació epidemiològica en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears , en coherència amb les mesures de distanciament social acordades per les distintes autoritats competents per a la prevenció i el control de la infecció del COVID-19.

Ara es disposen les mesures següents:

1. Suspendre en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears:

  • Tota l'activitat assistencial de titularitat privada de les consultes d‘odontologia, estomatologia, implantologia o dels centres i clíniques dentals, qualsevulla que en sigui la denominació, llevat de l'atenció d'urgències.
  • Tota l'activitat assistencial de consultes i centres de podologia, llevat de l'atenció d'urgències.

2. Disposar que té la consideració d'urgent per als centres esmentats en el punt anterior l'atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si se'n demora el tractament.

3. Fer constar que aquesta resolució té efectes des del dia que es publiqui i fins que sigui aplicable en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'estat d'alarma declarat

[Font: BOIB: Núm. 60. 23/04/2020

[Foto: Direcció General de Modernització i Administració Digital]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19