Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

 COVID-19: Procés de cogovernança amb les comunitats autònome

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 123, de dia 3 de maig de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogovernança amb les comunitats autònomes per a la transició a una nova normalitat.

La declaració de l'estat d'alarma i les mesures adoptades, aixícom el comportament exemplar de la ciutadania espanyola han permès reduir notablement l'expansió de l'epidèmia per COVID-19.

Per a prevenir minimitzar els riscos, es va aprovar el "Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad". 

L'Ordre actual es aplicarà a totes les propostes que realitzin les comunitats autònomes per a ampliar, modificar o restringir les mesures relatives a llocs, establiments, desplaçaments i activitats suspeses amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma i que es refereixin a l'àrea de responsabilitat del Ministre de Sanitat.

CONTINGUT DE LES PROPOSTES

1. Les propostes, que compten amb uns requisits previs, hauran de tenir, almenys, el següent contingut:

a) Una anàlisi introductòria sobre la fase en la qual en aquest moment es troba el territori respecte del qual es realitza la proposta i la fase de desescalada a la qual es proposa transitar mitjançant l'adopció de les mesures incloses en la proposta.

b) La descripció de les mesures de desescalada a adoptar i les dates temptatives per a la seva entrada en vigor.

c) Una anàlisi de les capacitats estratègiques disponibles en el sistema sanitari, de la situació i evolució epidemiològica esperada en el territori i dels mecanismes per a reduir el risc de transmissió a la població. Aquesta anàlisi es realitzarà d'acord amb els següents indicadors:

1r. Les capacitats estratègiques disponibles en el sistema sanitari en:

-Sistemes d'alerta precoç i vigilància epidemiològica.

-Identificació i contenció ràpida de fonts de contagi.

-Capacitat d'aïllament i control de les fonts de contagi confirmades i potencials.

-Atenció Primària.

-Assistència Hospitalària.

2n. Mecanismes i estructures existents i previstes per a garantir les mesures necessàries de protecció col·lectiva per a reduir el risc de transmissió.

3r. L'evolució epidemiològica en el territori, en termes de transmissió, casos actius i capacitat d'identificació, aïllament i control de casos i contactes.

4t. Quants altres elements es consideri oportú incloure respecte a l'impacte epidemiològic i sanitari de la proposta realitzada.

d) Qualsevol aspecte de rellevància des del punt de vista econòmic, social o de mobilitat

2. Amb caràcter general, cada proposta incorporarà grups complets i coherents de mesures, d'acord amb les fases i àmbits d'activitat contemplats en l'annex II del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat. També es realitzarà una anàlisi de riscos, d'acord amb la informació epidemiològica i sanitària existent.

3. En la mesura que sigui possible, les propostes es remetran d'acord amb el format que a aquest efecte comuniqui la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació.

Una vegada rebudes les propostes, la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat realitzará la valoració qualitativa i quantitativa dels diferents indicadors de situació en cada unitat territorial de la proposta, així com de l'impacte de l'ampliació o restricció de les mesures relatives a llocs, establiments, desplaçaments i activitats.

Disponibilitat de professionals sanitaris

Durant el temps de vigència de l'actual estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, les comunitats autònomes vetllaran per garantir la suficient disponibilitat de professionals sanitaris.

[Font: BOE. Núm. 123. 03/05/2020]

[Foto: NIH Image Gallery / MERS Coronavirus Particles / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19