Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Modificació de diverses ordres relacionades amb la crisi sanitària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 146, de dia 23 de maig de 2020,s'ha publicat l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Tot això com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, la declaració de l'estat d'alarma i en compliment de la normativa vigent sobre aquest tema, per a garantir la prestació de tots els serveis, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs. Es van prendre mesures en matèria de residus domèstics i sanitaris i sobre les visites a habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors, entre altres matèries i àmbits.

Reducció gradual de les mesures

En el moment actual, Espanya ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social. El mes d'abril es va adoptar el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que estableix els principals paràmetres i instruments per a la consecució de la normalitat, en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.

L'objectiu fonamental del citat Pla per a la transició és aconseguir que, preservant la salut pública, es recuperi gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la població i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut es puguin desbordar.

Ara procedeix modificar diverses ordres ministerials per a una gestió més eficient de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Residus domèstics i sanitaris

També es fa convenient recuperar la pràctica habitual en matèria de gestió de residus domèstics i sanitaris. Així, es permet de nou la separació manual de residus de la fracció resto sempre que es disposi dels equips i mesures de protecció adequats per a això, i es recupera la notificació prèvia per als trasllats de residus entre comunitats autònomes.

Respecte a aquest apartat i al tema de flexibilització de determinades restriccions, en el BOE núm. 150, de dia 27 de maig, també s'ha publicat l'Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la qual es modifica una altra de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com l'ordre de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Totes les modificacions i altra informació es poden consultar en el BOE núm. núm. 146, de dia 23 de maig

[Fonts: BOE. Núm. 146. 23/05/2020 - BOE núm. 150. 27/05/2020

[Foto: TheDigitalArtist / COVID 19 / CC0 Public Domain]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19