Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Estratègia de diagnòstic, vigilancia i control en la fase de transició de la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Ministeri de Sanitat ha publicat la “Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19”,  que estableix que la realització de proves de PCR ha d'estar dirigida fonamentalment a la detecció precoç dels casos, afavorint la seva utilització enfront d'altres estratègies.

L'estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de COVID-19 considera cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2 “a qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d’altres, amb febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes atípics com la odinofàgia, anòsmia, ageusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, etc., poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic”.

L'objectiu d'aquesta Estratègia és oferir resposta a la capacitat de detecció precoç, l'aïllament de nous casos sospitosos i confirmats, així com la vigilància i diagnòstic dels contactes estrets.

També es considera prioritari el reforç dels equips de professionals de l'Atenció Primària per a garantir la capacitat diagnòstica i el maneig de casos des d'aquest nivell, asi com la disponibilitat de material necessari i els equips de protecció personal.

Aquesta estratègia, estarà en revisió permanent i prioritzarà la labor dels sistemes de vigilància epidemiològica.

Maneig dels casos COVID-19

La finalitat de la vigilància en l'etapa de transició és la detecció precoç de casos amb infecció activa i que, per tant, pugui transmetre la malaltia.

El document estableix el procediment de notificació, els criteris per al maneig dels casos COVID-19 en diferents àmbits com el de l'Atenció Primària, les residències de majors i altres centres sociosanitaris.

Estudi i maneig de contactes

Per a realitzar un diagnòstic primerenc, el pla estableix com dur a terme l'estudi i seguiment dels contactes estrets.

Estudis de cribatge en poblacions vulnerables o exposades

També es defineix la classificació de cas dels test serològics per a detectar a aquelles persones que han passat la infecció en col·lectius com a personal sanitari o soci-sanitari, residents en residències de majors o altres centres sociosanitaris.

I finalment es planteja “les autoritats sanitàries podran també plantejar estratègies de garbellat en col·lectivitats mitjançant l'ús de PCR o tècniques similars”.

ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA Y CONTROL EN LA FASE DE TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19. INDICADORES DE SEGUIMIENTO”. 06/05/2020.

[Font: Ministeri de Sanitat. 07/05/2020]

[Foto: TheDigitalArtist / COVID 19 / CC0 Public Domain]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19