Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Pla de Reincorporació dels Empleats Públics als Centres de Treball

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Govern i sindicats han arribat a un acord per tal d’establir la tornada progressiva dels treballadors públics als seus llocs de feina.

Els principis generals que regiran la incorporació del treballadors públics durant aquestes fases es fonamenten en quatre eixos:

 • Garantir la seguretat i la salut laboral del personal públic de l’administració autonòmica i dels ens instrumentals que en depenen. A aquest efecte, no es produirà la incorporació presencial a cap lloc de treball sense que s'hagin adoptat les mesures preventives que siguin procedents en el moment de la incorporació.
 • Donar continuïtat a la prestació del servei públic, garantint als ciutadans un accés eficient als serveis de l’administració.
 • Protegir el personal sensible, el qual es troba dins els diferents grups vulnerables.
 • Prioritzar la continuïtat del treball no presencial per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància, sempre que sigui possible, que les condicions de les funcions a desenvolupar ho permetin i que quedi garantida la prestació del servei públic.

Es reincorporarà, en primer lloc, el personal que no tengui la condició de grup vulnerable a la COVID-19, d’acord amb la definició establerta pel Ministeri de Sanitat.

El personal amb fills menors de 14 anys o persones dependents al seu càrrec, especialment les famílies monoparentals que es trobin en aquesta situació, podran acollir-se sempre que sigui possible i s’asseguri la prestació del servei a alguna de les mesures existents per conciliar adequadament la vida personal i familiar.

Fases de la reincorporació

- Fase de preparació del desconfinament

 Manteniment dels serveis essencials acordats en l’Acord del Consell de Govern de dia 16 de març.

 • Estudi de la tornada escalonada per nivells de prioritat en l'activitat, mantenint sempre que sigui possible el treball a distància (teletreball).
 • Estudi de la flexibilització dels horaris d'entrada i sortida per evitar concurrència de persones, en la mesura que sigui possible en les fases següents.

- Fase inicial

 • Augment progressiu de la presència dels treballadors i treballadores dels serveis essencials.
 • Incorporació de manera gradual i progressiva d’aquells treballadors i treballadores l'activitat dels quals sigui necessària per garantir les activitats previstes per a aquesta fase en el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, estiguin expressament esmentades en aquest o un altre pla o protocol posterior, resultin imprescindibles per desenvolupar les activitats esmentades.

- Fase intermèdia

 • Incorporació presencial, de forma gradual i progressiva, dels treballadors i treballadores l'activitat dels quals sigui necessària per garantir les activitats previstes per a aquesta fase II en el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.
 • Obertura dels registres d'entrada i punts d'atenció al públic que romanien tancats. En tot cas es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica.

 - Fase avançada

 • Incorporació presencial, de forma gradual i progressiva, dels treballadors i treballadores l'activitat dels quals sigui necessària per garantir les activitats previstes per a aquesta fase III en el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.
 • En el cas que es puguin dur a terme determinants tràmits administratius de forma presencial, s’aplicaran les mesures de distanciament social, d’higiene i de protecció individual.

- Fase d’arribada al treball ordinari

 • Aquesta fase determinarà la tornada a la situació prèvia a l'estat d'alarma adaptada a la nova situació de normalitat. Per tal d’evitar rebrots de la malaltia, l’Administració prendrà en cada moment les mesures necessàries seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.
 • L'activitat es regirà d'acord amb les directrius organitzatives que es dictin en el seu moment, atenent possibles nous protocols de seguretat i salut, i d'acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries.

[Font: Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització. 15/05/2020

[Foto: Andreas Schalk / Happy People / CC-by-sa-2.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19