Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Decret de dia 7 de juny de mesures de flexibilització i regulació a les Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 104, de día 7 de junio de 2020,  se ha publicado el Decret 3/2020, de 7 de juny, pel qual s’estableixen mesures de flexibilització i regulació, en aplicació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

El Decret de la presidenta de les Illes Balears, sobre mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de les Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, és aplicable a la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, i la declaració l'estat d'alarma en tot el territori espanyol.

En el moment actual, el nostre país ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.

L'illa de Formentera va assolir la fase 3 a partir del dia 1 de juny de 2020. A partir de dia 8 de juny, les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa accedeixen també a la fase 3, de manera que la nostra comunitat autònoma constitueix ja una única unitat territorial.

Durant el període de vigencia de la darrera prórroga de l’estat d’alarma, l'autoritat competent delegada per a l'adopció, supressió, modulació i execució de mesures corresponents a la fase 3 del pla de desescalada és, en l'àmbit de les Illes Balears, exclusivament, la presidenta de la Comunitat Autònoma, excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l'àmbit territorial d’aquestes illes.

La presidenta queda habilitada, per decidir, conformement a criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase 3 en les diferents illes que conformen el nostre arxipèlag i, per tant, per donar entrada a la nova normalitat.

REGULACIÓ DELS SEGÜENTS TEMES:

Congressos, conferències, etc.

S’estableixen les condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments i s'estableix un límit de vuitanta assistents.

Serveis socials

Així mateix es regulen les condicions de reactivació de serveis i prestacions en matèria de serveis socials d'atenció a persones grans, a persones en situació de dependència, amb discapacitat, diagnòstic de salut mental i atenció primerenca. També conté un règim de visites i sortides als serveis socials de tipus residencial. Estableix que els serveis d'atenció a les dones, assistència, assessorament, casals i centres d'acollida per víctimes de violència masclista, han de garantir un mínim del cinquanta per cent de serveis amb atenció presencial i finalment, diu que els serveis de centres de menors, habitatges supervisats i d'execució de mesures privatives de llibertat s'han de continuar prestant, amb l'aplicació de les mesures sanitàries aprovades pel Ministeri de Sanitat i les que estableixin les instruccions o protocols interns de l'òrgan competent.

En aquest mateix Decret de 7 de juny, hi podeu trobar mesures generals d'higiene i prevenció, de circulació, i cultura, entre d’altres.

[Font: BOIB. Núm. 104. 07/06/2020]

[Foto: The digital artist / Coronavirus / CC-by-sa-3.0 de]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19