Es presenta en aquesta pàgina un recull de les notícies aparegudes a Infosalut sobre el nou coronavirus (2019-nCoV - COVID-19), així com informació actualitzada de les autoritats sanitàries i una selecció de recursos d'informació científica i vídeos sobre aquest tema.

[Foto: National Institutes of Health (NIH) / Coronavirus / CC-by-sa-2.0]


En el BOIB núm. 105, de dia 7 d'agost, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 6 d’agost de 2021, per la qual es fa pública la situació de la incidència acumulada i de la pressió hospitalària a cada una de les Illes Balears, amb l’objecte de determinar l’aplicació de les mesures que corresponen en cada cas, d’acord amb allò que disposa l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

Llegeix més...

El Grup Multidisciplinar de Sèpsia de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), el Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i la Unitat de Sèpsia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer
han publicat un estudi sobre la immunodetecció d'anticossos pulmonars IgG i IgM contra el SARS-CoV-2 mitjançant liqüefacció enzimàtica de mostres respiratòries de pacients de COVID-19.

Llegeix més...

El Consell de Govern de dia 2 d'agost, s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament a càrrec del Servei de Salut per un valor de 293.226 €. Aquestes contractacions estan relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Llegeix més...

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19