Categoria: Ordenació farmacèutica

El Servei de Salut de les Illes Balears ha regulat un sistema de provisió de medicaments per a preservar la millor relació entre eficiència i la gestió sanitària adequada

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Amb la finalitat de preservar la millor relació entre eficiència i la gestió sanitària adequada, es regula un sistema de provisió de medicaments.

És un sistema en el qual no es licita, pel fet que ja hi ha un preu determinat per mitjà d'un procediment administratiu, negociat entre l'administració i el laboratori farmacèutic i, fins i tot en alguns casos, acords de risc compartit o de sostre de despesa que s'incorporen —amb el qual es regulen per tant les condicions de l'adquisició— que s'aplicarà a les adquisicions de les entitats integrades en el Sistema Nacional de Salut que constitueixin el poder adjudicador.

Si bé es tracta d'un procediment que no comporta selecció, en honor de la seguretat jurídica dels operadors econòmics interessats, és convenient desenvolupar un procediment que estableixi els requisits per concloure un acord d'adquisició.

Per això s'estableix un procediment que inclou una fase preparatòria, la crida als operadors econòmics interessats, la posterior admissió dels operadors i acord de preadquisició, i finalment, l'execució del sistema de provisió de medicaments.

[Font: IB-Salut. 09/07/2021]

[Foto: Pexels / Pastillas / CC BY-NC-SA 4.0]