Categoria: Cicles formatius i universitat

Primera reunió de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Dimecres, 4 de maig de 2016, va tenir lloc la primera reunió de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina, que presideix la degana i professora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la doctora Margalida Gili.

La Comissió Gestora és l'òrgan encarregat de donar suport a la degana de la Facultat, i es mantindrà en funcionament fins a la constitució de la Junta de la Facultat de Medicina.

Competències de la Comissió Gestora

Les seves competències són:

a) Organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a obtenir el títol de grau de Medicina.

b) Aprovar la distribució dels fons assignats a la Facultat de Medicina.

c) Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.

d) Crear comissions amb representació dels distints sectors de la comunitat universitària presidides per la degana per estudiar els problemes específics i la reforma dels estudis adscrits.

e) Aprovar la memòria anual d’activitats.

Membres de la Comissió Gestora

La Comissió Gestora està formada per representants dels hospitals Son Espases i Son Llàtzer, d’Atenció Primària i dels serveis de Salut de Menorca i d’Eivissa, entre els quals cal esmentar:

  • En representació de la UIB, els doctors Antoni Aguiló Pons, Mauro García Toro, Felicià Grases Freixedas i Miquel Roca Bennàsar.
  • En representació de l’Hospital Universitari Son Espases, els doctors Oriol Bonnín Gubianas, Miquel Fiol Sala, Javier Ibáñez Domínguez i Josefa Terrasa Pons.
  • En representació de l'Hospital Son Llàtzer, els doctors Lluís Masmiquel Comas i Ana M. Espino Ibáñez.
  • En representació d'Atenció Primària, la doctora Caterina Vicens Caldentey.
  • En representació del Servei de Salut d'Eivissa, la senyora María Martín Rabadán.
  • En representació del Servei de Salut de Menorca, el senyor Txema Coll Benejam.

[Font: Hospital Universitari Son Espases. 04/05/2016]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Notícies relacionades a Infosalut
*26/06/2016 - Presentació dels estudis de grau de medicina de la UIB als metges de l'IB-Salut.
*
04/05/2016 - Presentació dels estudis de grau de medicina de la UIB als metges de l'IB-Salut.
*11/04/2016 - Aprovat el conveni de finançament dels estudis de grau en medicina a les Illes Balears.
*29/02/2016 - Autoritzada la creació de la Facultat de Medicina de la UIB.
*14/09/2015 - Presidència de Govern i la UIB treballen per oferir els estudis de Medicina l'any vinent.