Categoria: Formació continuada

Es modifica la convocatòria de proves de català corresponent al mes de gener

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 16, de dia 6 de febrer de 2021, s'ha publicat la Resolució que modifica una altra Resolució de 9 d’octubre de 2020 per la qual es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

La resolució del BOIB núm. 16, de 4 de febrer de 2021, correspon a la directora general de Política Lingüística.

Modificar el punt 1 de la base vuitena de l'annex 1 de la citada Resolució, per la qual es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana, en els termes següents:

On diu:

— Publicació dels resultats provisionals: 25 de febrer

— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: del 26 de febrer al 2 de març

— Publicació dels resultats definitius d'aptes i no aptes de cada nivell: 26 de març

Hi ha de dir:

— Publicació dels resultats provisionals: 25 de març

— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: del 26 de març al 29 de març

— Publicació dels resultats definitius d'aptes i no aptes de cada nivell: 30 d'abril

Modificar el punt 1 de la base novena de l'annex 1 de la Resolució esmentada, en els termes següents:

On diu:

Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova. Aquest punt s'aplicarà sens perjudici del que estableix l'article pertinent de la llei del mes de juliol de 2016, d'igualtat de dones i homes.

Hi ha de dir:

Els examinands seran convocats per a la prova escrita en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

Els examinands que s'hagin presentat a la prova escrita seran convocats a la prova oral en una primera crida, segons les dates fixades. Excepcionalment, hi haurà una segona crida amb la finalitat que les persones que no s'hagin pogut presentar a la primera, independentment del motiu d'incompareixença, ho puguin fer. En aquest cas, les dates i els centres en què tindran lloc les proves orals de la segona crida es publicaran en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat) i en la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.cat). Aquest punt s'aplicarà sens perjudici del que estableix l'article pertinent de la llei del mes de juliol de 2016, d'igualtat de dones i homes.

[Font: BOIB. Núm. 16. 06/02/2021]

[Foto: IB-Salut]

Notícies relacionades

Calendari de formació

Desembre   2023
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31