Categoria: Formació continuada

Convocatòria 2017 de l'EBAP, d'activitats formatives per al personal al servei de l'Administració de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 10, de 24 de gener de 2017, s'ha publicat la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), per la qual s'aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), corresponent a l'any 2017.

El personal estatutari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) no pot participar en les activitats formatives del Pla de Formació General de l'EBAP, atès que té un pla de formació específic. Sí hi pot participar, en aquest pla de formació, el personal estatutari no sanitari de l'IB-Salut.

L'EBAP ha decidit modificar l'estructura dels seus plans de formació per adaptar-se millor a les necessitats del personal al servei de l'Administració i per millorar-ne la gestió.

Les novetats són les següents:

- Es modifiquen els terminis de presentació de les sol·licituds. Al llarg de l'any en curs, s'obrirà un termini de 7 dies hàbils, cada mes, per inscriure's a les activitats formatives incloses en cada pla.

El calendari d'inscripció previst per a les activitats formatives de l'any 2017 és el següent:

  • Inscripció del 24 al 31 de gener per a les activitats que s'hagin d'impartir als mesos de febrer i març.
  • Inscripció de l'1 al 7 de març per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes d'abril.
  • Inscripció de l'1 al 7 d'abril per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes de maig.
  • Inscripció de l'1 al 7 de maig per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes de juny.
  • Inscripció de l'1 al 7 de juny per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes de setembre.
  • Inscripció de l'1 al 7 de setembre per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes d'octubre.
  • Inscripció de l'1 al 7 d'octubre per a les activitats que s'hagin d'impartir al mes de novembre.

- Tota la informació relativa a les activitats oferides es publicarà a la pàgina web de l'EBAP: http://ebap.caib.es abans que comenci cada termini d'inscripció. Per tant, no se publicaran totes les activitats de l'any en el mes de gener, sinó només les línees formatives que s'oferiran al llarg del 2017.

- Es permet la inscripció a un màxim de dues activitats per cada termini i per cada pla, sigui quina sigui la modalitat d'aprenentatge.

- La participació a les activitats formatives únicament permeten obtenir certificats d'aprofitament, tret de les activitats concebudes com a jornades, conferències o tallers que siguin inferiors a 10 hores de durada, en les quals es podran expedir certificats d'assistència.

- Amb l'objectiu d'impulsar l'activitat avaluadora, l'EBAP podrà expedir certificats d'aprofitament excel·lent.

- Al llarg de l'any s'ampliarà l'oferta d'activitats en el Programa d'autoformació.

Enllaços d'interès

- Plans de formació de l'EBAP.

- Resum d'activitats per conselleries.

[Fonts: BOIB. Núm. 10. 24/01/2017 - BOIB. Núm. 33. 18/03/2017]