Categoria: Institucions sanitàries

La Conselleria de Salut i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats signen un conveni sobre el programa Alerta Escolar Balear

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats han signat un conveni, de cinc anys de durada, per dur a terme el programa Alerta Escolar Balear, per impartir formació en primers auxilis als professors i educadors en cas d’emergència. Han signat el conveni el conseller de Salut, Martí Sansaloni; la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, i el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs. A l’elaboració i disseny d’aquest conveni ha participat Mercedes Escarrer, pediatra del Servei de Salut.

L’objectiu d’aquest conveni és establir les mesures necessàries per assegurar que els professionals de l’àmbit sanitari imparteixin una formació adequada de primers auxilis, en cas d’emergència, pel que fa a patologies d’asma, al·lèrgies/anafilaxi, epilèpsia/crisi convulsiva, cardiopaties congènites i diabetis, als professionals dels centres d'educació infantil, primària, secundaria obligatòria, secundaria postobligatòria i educació especial, ja siguin públics, privats o concertats, amb un alumnat d'edats compreses entre els 0 i 19 anys, excepte els centres d’educació especial en els quals s’estableix una edat màxima de 21 anys.

A més, el conveni disposa la creació d’un registre d’alumnat escolaritzat en els centres educatius de les Illes Balears que tengui diagnosticada alguna d’aquestes malalties cròniques amb risc vital. La Gerència d’Atenció d’Urgències 061 serà la responsable d’aquest registre.

L’acord preveu igualment la realització, en cada curs escolar, d’un mínim de 9 cursos, entre els mesos de setembre a maig, amb una durada de 21 hores cadascun d'ells. Cada curs s’impartirà en els centres educatius que voluntàriament ho sol·licitin. 

Així mateix, les famílies dels infants malalts també es poden adherir voluntàriament al programa. Aquelles que ho facin han de posar a disposició del centre educatiu un informe mèdic amb les indicacions de control, seguiment i tractament que ha de seguir l’infant a l’escola. Els centres educatius seran els responsables de supervisar la caducitat de la medicació que proporcioni la família.

La Conselleria de Salut aportarà una quantitat màxima de 8.000 euros anuals per al finançament de les despeses del programa Alerta Escolar Balear. A més, el conveni comptarà amb aportacions d’entitats privades.

En la mateixa línia, els professionals del Servei de Salut coordinaran i formaran els professors que així ho sol·licitin, gestionaran el registre d’alumnes amb una malaltia crònica diagnosticada i posaran a la seva disposició les instal·lacions necessàries a la Gerència d’Atenció d’Urgències 061 per impartir els tallers de reanimació cardiopulmonar.

Per la seva part, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats aprovarà i publicarà la convocatòria pública per seleccionar els centres educatius que es poden adherir a la formació derivada d’aquest programa Alerta Escolar Balear, n'acreditarà la formació, difondrà el programa en els centres educatius i posarà a disposició del personal formador les aules i les instal·lacions necessàries per impartir els cursos.

[Font: Conselleria de Salut. 05/06/2014]

Notícies relacionades a Infosalut
*03/02/2015 - El programa Alerta Escolar Balear dota 12 centres educatius amb desfibril·ladors.