Categoria: Institucions sanitàries

La Fundació Banc de Sang i Teixits aspira mantenir l'autosuficiència en hemodonació i teixits

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears s’ha marcat com a objectiu prioritari poder arribar, un any més, a l’autosuficiència en matèria d’hemodonació i teixits, i fer-ho amb les majors garanties transfusionals i de seguretat, respectivament. Tot això, amb la introducció d’innovacions i la millora de mitjans que permetran a la institució oferir als donants un molt millor servei i operar amb més eficiència de recursos materials i personals.

Així queda reflectit en el Pla d’Actuació per al 2022, el qual es va aprovar el 25 de novembre de 2021 i on es recull que el pressupost de la FBSTIB per al 2022 serà de 10,2 milions d’euros.

D’acord amb el Pla, que s'ha estat traslladat als membres del Consell de Govern perquè en prenguin coneixement, en matèria d’hemodonació, la FBSTIB espera poder arribar enguany als 25.000 donants de sang i a les 36.000 donacions.

Quant a afèresis, s’espera arribar als 1.800 donants i a les 4.500 donacions, amb un índex de repetició del 2,4.

Els destinataris de la sang són els hospitals de les Illes Balears i es preveu que un 85% de la distribució vagi al sector públic i la resta als centres privats.

Un altre objectiu per a enguany és potenciar l’activitat del banc de teixits en totes les seves línies d’acció: banc osteotendinós, banc d’ulls, banc de llet materna, laboratori de biologia molecular, banc de cordó umbilical, etc.

Les principals funcions de la institució són la promoció, la potenciació i el desenvolupament de l’hemodonació voluntària; la programació de totes les extraccions de sang; el processament de totes les unitats de sang recollides de forma extrahospitalària i intrahospitalària; el proveïment de sang i els derivats a tots els hospitals i centres sanitaris públics i privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears; el fraccionament de sang per a la producció d’hemoderivats bàsics, i el control de qualitat dels reactius utilitzats i de la tecnologia referent a la transfusió.

[Font: Govern de les Illes Balears. 17/01/2022]

[Foto: Banc de Sang i Teixits]