Categories: Institucions sanitàries, Qualitat, Premis

El Banc de Sang i Teixits torna a ser autosuficient en 2019

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Les Illes Balears van registrar 35.339 donacions de sang en 2019 amb les que la Comunitat va lograr ser autosuficient i atendre totes les necessitats transfusionals dels seus hospitals, entre els quals es varen distribuir 30.845 concentrats d'hematies.

Així es desprèn de les dades que ha donat a conèixer el Patronat del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears el qual es va reunir per a analitzar, entre altres punts, el resultat de l'activitat del 2019.

Al llarg de l'any, el Banc de Sang i Teixits va organitzar un total de 1.652 campanyes de donació de sang en les que 22.022 persones es van animar a donar. El nombre de persones que va donar sang per primera vegada va ascendir a 4.022. Es van atendre 42.947 oferiments (un 3,3 % menys que en 2018) i es van aconseguir 35.339 donacions de sang incloses afèresi.

El 81,4 % de les donacions de sang es van dur a terme a Mallorca; a Menorca, el 8,5 %, i a les Pitiüses, el 10,1 %.

Del total de donacions de sang, 3.279 es van fer per afèresi, 17 més que l'any anterior. Amb aquesta mena de donació, que dura més temps i es pot donar amb major freqüència, s'obté el component sanguini (hematies, plaquetes o plasma) que específicament necessita el receptor. En 2019, 1.311 persones van donar per afèresis.

Per illes

Quant al nombre de donacions per illes, Mallorca va registrar 28.757 donacions en 2019, un 1,9 % menys que en 2018; Menorca, 3.005, 392 menys que en el mateix període de l'any anterior (-11,5 %), i les Pitiüses, 3.587, un 2,3 % menys que en el període anterior.

L'any passat 31 persones de cada 1.000 habitants van donar sang a Balears. El municipi amb major taxa va ser Ferreries, amb 79 donacions per cada mil habitants.

Perfil del donant de sang

La mitjana d'edat dels donants de sang és de 43 anys. La majoria dels donants tenen entre 40 i 55 anys. El grup d'edat amb menor representativitat és el dels joves entre 23 anys i 30 anys.

Un aspecte molt positiu que destacar és el repunt de les donacions de les persones d'entre 19 i 22 anys, que duia més d'una dècada en descens.

El 51 % dels donants són homes i el 41 %, dones. Cal tenir en compte que els homes tenen quatre oportunitats de donar sang a l'any i les dones poden fer-ho fins a tres vegades a l'any. El 12% dels donants dona el màxim de vegades a l'any, el 63 % dona una vegada.

Són moltes les raons per les quals la donació de sang està descendint a Balears i la resta d'Espanya. L'envelliment de la població, els canvis en els hàbits de vida i l'augment de les visites a països amb zones endèmiques, entre altres.

Programa Dona Sang Educa

Durant 2019, el Banc ha impartit 140 xerrades i tallers en 69 centres educatius a 5.329 alumnes. Gràcies a aquesta experiència i a la implicació de l'entorn escolar es van generar 45 campanyes de donació en les quals els estudiants han aconseguit la participació de 1.824 persones, 1.376 donacions de sang i 500 nous donants.

Banc de Teixits

Cal ressaltar l'augment de l'activitat del Banc en els últims anys, especialment l'activitat del Banc de Teixit Osteotendinós.

1.009 pacients han rebut un implant de teixit osteotendinós durant el 2019, el que representa la taxa més alta d'implants per milió d'habitants d'Espanya i un augment del 15,3% respecte a l'any anterior. Aquest assoliment ha estat possible gràcies als 22 donants de teixit osteotendinós, tots ells morts. El nombre de peces generades que es van obtenir va ser de 888 i s'han dut a terme un total de 1.346 implants.

S'han implantat 110 còrnies en 2019 gràcies a 84 donacions de còrnies. Quant al teixit vascular, s'han dut a terme 1 implant.

El Banc de Llet Materna ha rebut 370 litres de llet d'un total de 70 donants i s'han distribuït 263 litres que han servit per a ajudar a 118 nounats, fonamentalment pacients de baix pes extrem, inferior a 1.200 grams, que no podien rebre llet de la seva pròpia mare.

Premis, recerca i publicacions

Premi al millor treball en l'àrea de Pràctica Transfusional en 30 Congrés de la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular, per "Experiència de 5 anys en l'ús transfusional i la seguretat de les plaquetes tractades amb riboflavina i llum ultraviolada en la població pediàtrica".

Premi a la millor iniciativa en Promoció en el 30 Congrés de la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular, amb el projecte "Primera campanya estatal de donació de sang en les universitats espanyoles, #RETO5MIL", en el que participà la UIB.

Premi a la millor Comunicació Oral en les VI Jornades de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears:  “Extracellular vesicles from mesenchymal stem cells reduce collagen accumulation on lung miofribroblasts”.

Reconeixement al Projecte de Bones Pràctiques en la V Jornada de la Salut de les Illes Balears: El Banc de Llet Materna de les Illes Balears.

2 reconeixements a Projectes d'Innovació i Recerca en la V Jornada de la Salut de les Illes Balears: "Optimització de l'expansió cel·lular de cèl·lules mare mesenquimàtiques de cordó umbilical" i "Estudi in vitro de concentrats de plaquetes emmagatzemats en condicions de criopreservació".

A més, la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB)  ha treballat durant 2019 en 3 projectes de recerca i ha aconseguit 8 publicacions del seu treball en revistes científiques.

El Banc de Sang és responsable d'atendre les necessitats de sang de Balears, de la promoció i planificació de la donació de sang, del seu processament, el fraccionament en diferents components sanguinis, la seva conservació, el correcte subministrament de sang a tots els hospitals de la comunitat i de la seguretat transfusional, i de la recerca orientada a la millora de l'atenció a pacients i donants.

El Banc de Teixits és el responsable de tot el procés d'obtenció, processament, magatzematge i distribució de teixits humans per a trasplantaments, destinats a tots els hospitals públics i privats de les illes que ho necessitin, garantint la màxima qualitat i seguretat. Engloba els Bancs de Teixit Osteotendinós, Ocular, Vascular, Dèrmic, Llet Materna, el Laboratori de Biologia Molecular i la coordinació de la donació de cordó umbilical.

La FBSTIB ha posat a la disposició de la població la seva memòria d'activitat en la seva web.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 08/06/2020]