La Subdirecció General d'Investigació en Teràpia Cel·lular i Medicina Regenerativa té entre les seves competències el foment, l'avaluació, la coordinació i el seguiment de la recerca en teràpia cel·lular i medicina regenerativa que es dugui a terme en el Sistema Nacional de Salut (SNS) i en el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI). També coordina actuacions relatives a la protecció dels drets fonamentals de les persones i els postulats ètics que afecten la recerca biomèdica.

Llegeix més...

Amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil, celebrat el passat dia 15 de febrer, el Ministeri de Sanitat ha manifestat el seu compromís per enfortir el Sistema Nacional de Salut, defensant un pla individualitzat de seguiment a llargs supervivents, que inclogui els tractaments rebuts, efectes secundaris a mitjà i llarg termini, seqüeles, plans de cures i atenció psicològica.

Llegeix més...