Aquesta iniciativa serveix de marc per alinear els plans d'igualtat dels organismes públics d'investigació i finançament, i d'altres centres que s'hi adhereixin, amb les estratègies i accions ja en vigor en aquesta matèria, com les recollides en la reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i en la Llei Integral d'Igualtat i No Discriminació.

Llegeix més...