El document resumeix la labor de l'ISCIII com a agència finançadora, la seva producció i resultats científics, la seva tasca de recerca, la prestació de serveis cientificotècnics als sistemes sanitari i científic, i la seva participació en l'àmbit europeu i internacional. Ha estat desenvolupat amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Llegeix més...

Adreçat a professionals i institucions, el document promogut per la Conselleria de Salut i Consum i l'Institut Balear de la Dona, actualitza els circuits d'atenció i acompanyament a les víctimes de violències sexuals, introduint un enfocament interdisciplinari, intersectorial i institucional que evita centrar-se de forma exclusiva en l'atenció sanitària.

Llegeix més...

El Ministeri publica a la seva web una versió actualitzada de SNOMED CT, un vocabulari estandarditzat de terminologia clínica integral, multilingüe i codificada que facilita l'accés a la història clínica del pacient en diversos països. La normalització de les dades de salut és un requisit clau per a poder intercanviar informació clínica en el Sistema Nacional de Salut i permetre que aquesta informació viatgi amb la persona.

Llegeix més...

El Servei de Salut ha disposat augmentar el reforç assistencial a Menorca de cara a les properes festes de Sant Joan, on es calcula que devers 20.000 persones podrien desplaçar-se fins a Ciutadella. Així, s’ha decidit reforçar els dispositius tant del SAMU 061 com del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP) Canal Salat.

Llegeix més...