El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears per tramitar els acords marc SSCC AM 225/21 i SSCC AM 226/21, dels quals es derivarà la contractació del subministrament d’implants per a procediments d’embolització i filtres per a vena cava inferior i d’elèctrodes per a registre de dades i elèctrodes de desfibril·lació, per als centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per un valor màxim estimat de 2.594.820 €.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha atorgat l’autorització prèvia al director general del Servei de Salut de les Illes Balears per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa envers l’expedient de pròrroga de l’encàrrec de gestió a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de la gestió de distribució de sang, hemoderivats, llet materna i teixits als centres dependents del Servei de Salut.

Llegeix més...