Categories: Qualitat, Institucions sanitàries

Aprovada l'actualització de la norma sobre els criteris de qualitat i seguretat de les unitats assistencials de Medicina Nuclear

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S'estableix com a novetat que, en els centres sanitaris on estigui ubicada una unitat assistencial de Medicina Nuclear, es constituirà una Comissió de Garantia de qualitat i seguretat, que actuarà com un òrgan col·legiat d'assessorament de la Direcció i que estarà integrada en la Comissió Central de Garanties de Qualitat del centre.

El Consell de Ministres ha donat llum verda al reial decret pel qual s'actualitzen els criteris de qualitat i seguretat de les unitats assistencials de Medicina Nuclear estatals. Mitjançant el nou text, que substitueix a l'anterior de 1997, s'optimitzen els criteris de qualitat que regeixen les unitats assistencials de Medicina Nuclear que, a hores d'ara, són un total de 278 en tot el país. 

L'actualització recull l'obligatorietat d'implantar, a totes les unitats assistencials de medicina nuclear, d'ençà de la seva posada en funcionament i amb un termini màxim de dos anys, un Programa de Garantia de Qualitat i Seguretat, que s'haurà de basar en protocols nacionals o internacionals, guies i recomanacions actualitzades, a les que es farà referència explícita en el mateix programa, el compliment del qual haurà de ser auditat.

Comissió de Garantia de Qualitat i Seguretat en Medicina Nuclear

Aquestes comissions estaran constituïdes per representants de la Direcció i administració del centre, un/a responsable de l'execució del Programa de Garantia de Qualitat i Seguretat; especialistes, tècnics i professionals d'Infermeria de la Unitat Assistencial de Medicina Nuclear; Especialistes de la Unitat de Radiofísica i de la Unitat de Radiofarmàcia Hospitalària, en cas d'existir en el centre sanitari; i altres persones amb les funcions que es determinin en el seu reglament de funcionament.

Les persones titulars d'aquests centres hauran de crear aquesta Comissió en un termini màxim de sis mesos d'ençà de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, en el qual s'estableix també, tant les persones que l'integraran, com les funcions que tendran, a través d'un reglament de funcionament intern.

El reial decret també especifica les característiques que han de tenir les Unitats Assistencials de Medicina Nuclear pel que fa a programes de control de qualitat, manteniment d'equips i les responsabilitats dels professionals especialistes.

De la mateixa manera, es detallen els continguts, tant de la Història Clínica com de les obligacions relatives a l'administració de radiofàrmacs per raó d'investigació clínica, així com les funcions de l'especialista en Radiofísica Hospitalària.

També es regulen les necessitats pel que fa a la formació continuada del personal, els procediments d'auditoria i l'obligació d'arxivar els informes clínics i els informes del programa de manteniment de les Unitats.

[Font: Ministeri de Sanitat. 18/07/2023]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]