A finals del mes d'abril l'Hospital Universitari Son Espases va engegar el procés per a la constitució de la Comissió de Qualitat del centre de referència de les Illes Balears.

Després d’una valoració objectiva de les candidatures presentades, s’ha constituït la Comissió de Qualitat, garantint al màxim la representació de tots els centres sanitaris, de tots els perfils professionals i de les tres direccions de l’Hospital.

Així doncs, l’estructura de la Comissió de Qualitat és la següent:

Llegeix més...

Catalina Cladera, consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, ha rebut per tercera vegada la renovació de la certificació ISO 9001:2008, com a presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), de mans de Soledad Seisdedos, directora de la delegació d'AENOR a les Illes Balears. A l'acte, també hi ha estat present el director de l'EBAP, Fernando Monar.

AENOR és una institució espanyola privada, independent i sense ànim de lucre, que contribueix a millorar la qualitat en les empreses i els seus productes.

La norma ISO abraça els requisits per a la implantació d'un sistema de qualitat, d'acord amb els estàndards internacionals, i concreta factors tècnics, de direcció i humans que afecten tots els processos de l'entitat.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) ha iniciat el procés per obtenir la marca HR Excellence in Research, segell que reconeix l'excel·lència en investigació en l'àmbit internacional i que s'atorga a les institucions europees compromeses amb el desenvolupament d'una estratègia de recursos humans per a investigadors i amb el compliment dels principis del Chart & Code (Carta Europea de l’Investigador i Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors).

L'agost de 2015, l'IdISPa ja es va adherir al Chart & Code europeu, document que, a través de 40 principis fonamentals, defineix els drets i deures tant dels investigadors com dels seus ocupadors, i marca les línies per proporcionar un entorn de feina estimulant que afavoreixi el creixement i desenvolupament professional i, per tant, que contribueixi a l'atracció i la retenció de talent.

Recentment, l'IdISPa ha remès el seu Pla Estratègic de Recursos Humans 2016-2019 a la Comissió Europea, amb la qual cosa ha fet la segona passa per obtenir aquesta marca d'excel·lència.

Llegeix més...

La Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases informa de l'obertura del període per a la renovació de membres de la Comissió de Cures.

Les vocalies subjectes a renovació de membres són les següents:

 • 2 Supervisors d’àrea d’Infermeria
 • 4 Supervisors d’unitats d’Infermeria*
 • 5 Personal d’Infermeria*
 • 2 Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria*
 • 1 Personal de Fisioteràpia
 • 1 Infermer especialista en Ginecologia i Obstetrícia
 • 1 Infermer especialista en Salut Mental
 • 1 Infermer de Sistemes d’Informació
Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, s'han reunit amb representants de les organitzacions que han fet possible que, des de l'1 de maig, Menorca disposi d'un avió ambulància durant les 24 hores dels 365 dies de l'any. En la reunió, que ha tengut lloc a l'aeroport de Menorca, hi han participat Carlos Díaz de Otazu, representant d'INAER, l'empresa adjudicatària del transport aeri sanitari urgent; Abelardo Olives, cap del gabinet de direcció d'AENA Menorca; Antoni Gómez Arbona, gerent de l'Àrea de Salut de Menorca; Antonio Bellver, gerent del 061, i professionals d'aquest servei.

La consellera ha agraït l'esforç de totes les persones i organitzacions implicades, que han fet possible que el servei ininterromput per a evacuacions sanitàries urgents a Menorca sigui una realitat. Fins a l'ampliació de l'horari, el servei disposava amb l'aeronau amb base a Mallorca, que en l'horari nocturn cobria els incidents que tenien lloc a Menorca. Durant l'any passat es varen dur a terme 297 trasllats de Menorca a Mallorca amb l'avió ambulància (44 en horari nocturn), per la qual cosa va ser necessari que l'avió ambulància de Mallorca es desplaçàs a Menorca.

Llegeix més...

El 4 de febrer de 2016 l'Hospital Comarcal d'Inca va rebre la Resolució de l'acreditació del Servei de Farmàcia.

L'Hospital Comarcal d'Inca és el segon hospital en complir els requisits establerts en la Guia de les Bones Pràctiques de preparació dels medicaments en serveis de farmàcia hospitalària, dictada d'acord amb el previst a l'article 7 del RD 6/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de prestacions.

Llegeix més...

A partir del dia 1 de maig, Menorca comptarà amb un servei ininterromput per a evacuacions sanitàries urgents. L'avió ambulància del 061 estarà operatiu les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

Fins ara, el servei comptava amb l'aeronau amb base a Mallorca que operava 24 hores i que en horari nocturn cobria els incidents que es produïen a Menorca i que per la seva complexitat havien de ser traslladats a altres centres hospitalaris.

En aquest sentit, es reforça la cobertura amb l'ampliació de l'horari disponible de la Unitat situada a Menorca, fet que suposa, no només una millora en l'atenció sanitària als ciutadans de Menorca, sinó un guany important per a tota la comunitat autònoma.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases i la Junta de Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer han acordat adaptar una sala d'espera d'hospitalització com un espai de trobada i relació entre pacients oncològics i els seus familiars. L'objectiu d'aquest nou espai, anomenat "La Saleta", és convertir-lo en un refugi de descans i intercanvi.

La gerent de l'Hospital, María Dolores Acón, i la presidenta de la Junta de Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Teresa Martorell, acompanyades dels dissenyadors, han presentat el projecte de la nova sala per a pacients i familiars, que pretén dotar "La Saleta" de diferents ambients per mitjà d'elements estructurals i de mobiliari.

Llegeix més...

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada per la consellera de Salut, Patricia Gómez, i el secretari general del Servei de Salut, Manuel Palomino, ha visitat els allotjaments que el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) posa a disposició dels nins malalts de càncer de Menorca i de les Pitiüses, mitjançant el conveni signat amb l'Associació de Pares de Nins Malalts de Càncer de Balears (ASPANOB).

ASPANOB va sorgir l'any 1987 al voltant d'un grup de pares que es varen unir amb la intenció de treballar per millorar la qualitat de vida de tots els nins i nines de 0 a 18 anys malalts de càncer de les Illes Balears i les seves famílies.

Aquest conveni, amb un pressupost anual estimat de 75.000 euros, posa a disposició de les famílies amb nins que han de rebre tractament a l'Hospital Universitari Son Espases 2 pisos propietat d'ASPANOB, amb un total de 12 places.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases engega el procés per a la constitució de la Comissió de Qualitat del centre de referència de les Illes Balears.

Els objectius de la Comissió de Qualitat són els següents:

 • Coordinar l’acreditació de l’Hospital i les diferents certificacions/acreditacions vigents en els serveis i les àrees de l’Hospital.
 • Promoure i oferir suport metodològic a les iniciatives relacionades amb la millora contínua de l’activitat assistencial.
 • Assessorar en la resolució d’incidències i de reclamacions de l'Hospital.
 • Planificar i col·laborar en les auditories internes efectuades a l'Hospital.
 • Emetre els informes que sol·liciti la Gerència de l'Hospital.
Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.