Categoria: Recursos humans

71 participants per 9 places de farmacèutic per a l'àrea d'atenció primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S’ha dut a terme la prova de la fase d’oposició corresponent a la convocatòria per cobrir 9 places de personal estatutari de la categoria farmacèutic /farmacèutica d’àrea d’atenció primària.

El 7 % de les places es reserven per a persones que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, sense perjudici que hagin d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’obté sumant les puntuacions obtingudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits que han al·legat les persones candidates amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; activitats de formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.

És important recordar que, com s’ha fet en aquest procés selectiu, s’admeten totes les sol·licituds de participació en les convocatòries de places de categories assistencials de l’oferta d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística en català.

D'aquesta manera es creen llocs de feina estables a la funció pública, una mesura que millora la qualitat dels serveis assistencials i enforteix la xarxa sanitària pública.

[Font: Conselleria Salut i Consum. 19/07/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]