Categoria: Recursos humans

Convocat el lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària de la ZBS de Tramuntana

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 128, de dia 18 de juliol de 2020, s'ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 14 de juliol de 2020, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Tramuntana de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits de la plaça

Entre altres, tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals – practicants/es.

Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Tramuntana.

Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B1.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies naturals des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 128. 18/07/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]