Categoria: Recursos humans

Llistes definitives del trasllats voluntari d’infermers d’urgències d’atenció primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 175, de dia 13 d'octubre de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), 6 d’octubre de 2020, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones candidates admeses i de persones excloses del concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermer/infermera d’urgències d’atenció primària.

Termini

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des del dia següent de la publicació.

[Font: BOIB. Núm. 175. 13/10/2020]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Intercanvi d'informació entre professionals de la salut / CC BY-NC-SA 4.0]