Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de treball de responsable d’ infermeria de l’EAP d’Es Banyer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 179, de dia 17 d'octubre de 2020, s'ha publicat la Resolució per la qual es convoca la provisió del lloc de treball de responsable d’ infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP), de la zona bàsica de salut (ZBS) d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits. Un dels requisits per a participar en aquesta convocatòria, publicada mitjançant Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca de 13 d’octubre de 2020, pel procediment de lliure configuració, és:

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals – practicants/es.

Termini

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 179. 17/10/2020]

[Foto: Infosalut / Centre de Salut Camp Redó / CC BY-NC-SA 4.0]