Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça corresponent al grup tècnic de funció administrativa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 180, de dia 20 d’octubre de 2020, s’ha publicat la convocatòria d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria, grup tècnic de funció administrativa, de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Aquesta publicació correspon la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 d'octubre de 2020, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, la plaça del grup tècnic de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 3/2020).

Requisits

Els requisits per a participar en la present convocatòria són, entre d'altres, els que segueixen:

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu que no s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències de l'IB-Salut de l'Àrea de Salut de Mallorca.
  • Pertànyer als subgrups A1 (sempre que siguin categories diferents a la que es convoca), A2, C1o C2 o a altres agrupacions professionals.

Termini

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deben presentar la documentación en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 180. 20/10/2020]

[Foto: Barnimages / Working with laptop / CC0 1.0 Universal ]

Notícies relacionades