Categoria: Recursos humans

Convocada una plaça de metge d'urgències a Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 182, de dia 24 d'octubre de 2020, s'ha publicat laResolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 9 d'octubre de 2020, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa d'urgències a atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits, entre d'altres

  • Tenir la condició de personal estatutari fix de l'IB-Salut i prestar serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
  • Pertànyer als subgrups A1 (sempre que siguin categories diferents a la que es convoca), A2, C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B1

Termini per presentar les sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. 182. 24/10/2020]

[Foto: Govern de les Illes Balears]