Categoria: Recursos humans

Llista definitiva de dues places d’infermeria de l’Hospital d’Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB. núm. 193 de dia 10 de novembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, de 5 de novembre de 2020, per la qual s’aprova la llista definitiva d’ admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal de dues places d’infermeria de l’Hospital Comarcal d’Inca i s’adjudiquen les places.

S'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal, dues places d' Infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d’Inca i s'adjudiquen les places a Simona Maria Cantallops Serra i a Lorenza Maria Linares Rodríguez.

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació de la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 193. 10/11/2020

[Foto: Infosalut / Hospital d'Inca interior / CC BY-NC-SA 4.0]