Categoria: Recursos humans

Es convoca una plaça d'administrativa a Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 53, de dia 22 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca, de 31 de març de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits per a participar, entre d'altres

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.
  • Pertànyer als subgrups A2 (sempre que siguin categories diferents a la que es convoca), C1 o C2 o a altres agrupacions professionals.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C1

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 53. 22/04/2021]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]