Categoria: Recursos humans

Convocatòries diverses: metge i supervisors d'unitat de Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 56, de dia 19 d'abril, s'han publicat les Resolucions del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, relacionades a continuació, sobre convocatòries d'una plaça de metge d'urgència hospitalària i dues de supervisor d'unitat

-METGE D'URGÈNCIA HOSPITALÀRIA

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

-SUPERVISORS D'UNITAT

Resolucions per les quals es convoca, pel procediment de lliure designació, els següents llocs de treball:

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu d'aquests dos llocs de treball, s'han de presentar en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en els taulers d'anuncis i a la pàgina web de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i al BOIB,

[Font: BOIB. Núm. 56. 19/04/2021]

[Foto: Infosalut / Hospital Universitari Son Espases / CC BY-NC-SA 4.0]