Categoria: Recursos humans

Convocada una plaça d'administratiu de l'Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 54, de dia 24 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, de 16 d’abril de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits per a participar en la convocatòria, entre d'altres

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis en la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
  • Pertànyer als subgrups C1 (sempre que siguin categories diferents a la que es convoca), C2 o a altres agrupacions professionals.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir qualsevol de les titulacions següents: batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, tècnic/ tècnica especialista,

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 54. 24/04/2021]

[Foto: Infosalut / Centre de Salut Camp Redó / CC BY-NC-SA 4.0