Categoria: Recursos humans

Es convoquen 2 places d'auxiliar administratiu a l'EAP Verge del Toro

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 53, el dia 22 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, de 19 d’abril de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de dos places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’EAP Verge del Toro en l’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits per a participar en la convocatòria, entre d'altres

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis en la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
  • Pertànyer als subgrups C2.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació.

[Font: BOIB. Núm. 53. 22/04/2021]

[Foto: Unsplash / meeting-pencils-macbook-netebooks / CC BYND 2.0