Categoria: Recursos humans

Lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 059, de dia 6 de maig de 2021, s’ha publicat la ressolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 3 de maig de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Es troba vacant i dotat pressupostàriament el lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, la provisió del qual es considera necessària.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes. També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 059. 06/05/2021]

[Foto: CS Serra Nord]