Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de subdirector d’Atenció a la Cronicitat dels Serveis Centrals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 72, de dia 3 de juny, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 de maig de 2021, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d'alta direcció.

Algunes de les funcions d'aquesta plaça són:

a) Assegurar el compliment de la cartera de serveis del Servei de Salut.

b) Elaborar, desenvolupar i avaluar l'estratègia assistencial d'atenció a la cronicitat.

c) Participar en la inclusió dels objectius i els indicadors en els diferents contractes de gestió en relació amb la cronicitat, i dur a terme el seguiment i l'avaluació de les activitats assistencials corresponents a l'estratègia de cronicitat.

d) Promoure l'estratificació de la població segons l'estat de salut i el risc clínic consegüent.

e) Impulsar les activitats organitzatives i assistencials destinades a donar resposta a les necessitats de la població segons el risc clínic.

Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de 7 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 72. 03/06/2021]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]