Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de Supervisor/a de Quiròfan de l'Hospital Comarcal d'Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 103 de dia 3 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 26 de juliol 2021 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat de Quiròfan de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari fix, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari) i la titulació de diplomat o grau en infermeria.
  • Estar en les situacions de servei actiu o de reserva de plaça en institucions sanitàries del sistema nacional de salut.
  • Tenir els coneixements de llengua catalana nivell B1. 

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB núm. 103. 03/08/2021]

[Foto: Infosalut / Hospital d'Inca exterior / CC BY-NC-SA 4.0]