Categoria: Recursos humans

Es convoca la provisió del lloc de feina de director/a de la zona bàsica de salut de Santanyí

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 130 de dia 21 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca d’1 de setembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Santanyí de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits 

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari (categories de metge/essa de família en EAP, de facultatiu/iva especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en EAP o d'infermer/a) o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP (Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – metges o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – practicants) dels subgrups A1 o A2.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Santanyí.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B1

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.
  • Currículum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

[Font: BOIB núm. 130. 21/09/2021]

[Foto: Infosalut / Centre de Salut de Santanyí / CC BY-NC-SA 4.0]