Categoria: Recursos humans

Diverses convocatòries de llocs de cap de secció per a Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 153 de dia 6 de novembre de 2021, s'han publicat quatre resolucions que convoquen provisions, pel mètode de lliure designació, dels llocs de cap de secció d'Anatomia Patològica, Maxil·lofacial, Neurocirurgia i Anestèsia i Reanimació (Àrea Pediàtrica).

Per resoldre aquestes convocatòries, es valorarà el projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial i els mèrits documentals aportats juntament amb la sol·licitud, que seran els següents:

  • Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat relacionada amb el lloc de treball al qual s'opta.
  • Certificat de llegua catalana B1 o superior
  • Un projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial.
  • Historial professional, en el qual han de figurar els apartats següents: Formació universitària (expedient acadèmic); Formació especialitzada i formació relativa a l'àmbit de l'especialitat; Experiència professional en l'àmbit assistencial i docent; Mèrits científics i d'investigació, i publicacions; Altres activitats que la persona aspirant consideri oportú fer constar. 

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de vint (20) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 153. 06/11/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]