Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça d'especialista en pediatria i puericultura a Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 170 de dia 11 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora de la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de facultatiu/va especialista en pediatria i puericultura d'àrea i EAP en l’Equip d’Atenció Primària Canal Salat.

Requisits de la plaça

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.
  • Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de metge especialista en pediatria

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB núm. 170. 11/12/2021]

[Foto: Finizio / Soddisfazione / CC BY­ND 2.0]