Categoria: Recursos humans

Es convoquen quatre places d'infermer/a per a Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 171 de dia 14 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de desembre 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 4 places de la categoria d'Infermer/a (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar servei a l'Hospital Universitari Son Llàtzer. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que la convocatòria s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.
  • Pertànyer a una categoria del mateix nivell de titulació o de nivell inferior, és a dir, del mateix o inferior grup o subgrup de classificació.
  • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.
  • Tenir la titulació oficial del títol de Grau en Infermeria.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 171. 14/12/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]