Categoria: Recursos humans

Tres convocatòries de supervisor/a per a l'Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 180 de dia 30 de desembre de 2021, s'han publicat tres resolucions de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 27 de desembre de 2021 per la qual es convoquen, pel sistema de lliure designació, la provisió de tres llocs de treball de supervisor/a de la Unitat d’Urgències, de la Unitat d’Esterilització de l'Àrea Quirúrgica i de la Unitat de Consultes Externes de l’Àrea Ambulatòria de l'Hospital de Manacor.

Requisits per les tres convocatòries

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2.
  • Estar en la situació de servei actiu en alguna institució sanitària dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  • Tenir coneixements de català del nivell B2

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 180. 30/12/2021]

[Foto: Infosalut / Hospital de Manacor / CC BY-NC-SA 4.0]