Categoria: Recursos humans

Sis procediments de selecció de facultatius per al Mateu Orfila

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 45 de dia 2 d'abril de 2022, s'han publicat sis resolucions que convoquen procediments especials de selecció de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, de les categories de Facultatiu Especialista d’Àrea d’Aparell Digestiu, Bioquímica Clínica, Medicina Interna, Microbiologia i Parasitologia, Psiquiatria i de la categoria de Metge d’Urgència Hospitalària, corresponents a l’Hospital Mateu Orfila de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears.

Facultatiu Especialista d’Àrea d’Aparell Digestiu

Funcions específiques

 • Consultes Externes.
 • Realització de guàrdies.
 • Elaboració de Protocols.
 • Sessions Clíniques.
 • Col·laboració en la formació de residents.

Per a més informació, consultau aquest enllaç a la convocatòria de FEA d'Aparell Digestiu.

Facultatiu Especialista d’Àrea de Bioquímica Clínica

Característiques especials 

 • Laboratori de Fertilitat. Experiència en realitzar tècnica d'espermiograma bàsic i tècnica REM per a inseminació artificial.
 • Coneixements en garbellat prenatal de primer trimestre en dos passos i del programari SsdWLab 6.3.
 • Coneixements del programa informàtic GestLab.
 • Coneixements del programa informàtic SISL2.
 • Experiència i coneixements de la cadena GLP i la interfície TSM.

Funcions específiques

 • Realitzar espermiogrames bàsics i tècniques REM (swim-up i gradient).
 • Gestió de la demanda i enviaments a laboratoris externs.
 • Interpretació i validació d'inmunotipats per a la identificació i quantificació de proteïnes monoclonals.
 • Interpretació i validació de líquids biològics (inclòs cristalls en líquid articular).
 • Realitzar l'acreditació del laboratori d'anàlisis clíniques.

Per a més informació, consultau aquest enllaç a la convocatòria de FEA de Bioquímica Clínica.

Facultatiu Especialista d’Àrea de Medicina Interna

Funcions específiques

 • Consultes Externes.
 • Realitzar guàrdies de presència física.
 • Elaboració de Protocols.
 • Sessions Clíniques.
 • Col·laboració en la formació de residents.

Per a més informació, consultau aquest enllaç a la convocatòria de FEA de Medicina Interna.

Facultatiu Especialista d’Àrea de Microbiologia i Parasitologia

Característiques especials 

 • Coneixement de tots els aspectes no comuns de la Microbiologia clínica per a un hospital general comarcal insular.
 • Coneixement de les implicacions terapèutiques dels informes de Microbiologia.
 • Coneixements d'epidemiologia en relació amb la resistència antibiòtica dels microorganismes.

Funcions específiques

 • Dur un laboratori de Biologia molecular per al diagnòstic de la patologia infecciosa.
 • Aplicar les normes EUCAST de sensibilitat antibiòtica en les versions 2021 i 2022.
 • Participació activa i lideratge, en cas necessari, del projecte PROA de l'hospital.

Per a més informació consultau aquest enllaç a la convocatòria de FEA de Microbiologia i Parasitologia.

Facultatiu Especialista d’Àrea de Psiquiatria

Característiques especials 

 • Unitat de Salut Mental d'Adults (programa APS: atenció i prevenció del Suïcidi).
 • Centre Terapèutic de Sant Miquel (Unitat de Mitjana i Llarga Estada + Unitat Comunitària de Rehabilitació) per a pacients amb Trastorn Mental Greu.

Funcions específiques

A la Unitat de Salut Mental d'Adults desenvolupar el programa APS:

 • Atenció a les persones majors de 18 anys que presentin risc de suïcidi moderat o alt i que li seran derivades des dels diferents dispositius del Servei de Psiquiatria (Unitat d'Hospitalització, Urgències, Unitat de Salut Mental, etc.) i des dels Metges d'Atenció Primària.
 • Formació dels professionals de l'Àrea de Menorca (Atenció Primària, Urgències, 061, Centre d'Atenció a Drogodependències, etc.) implicats en la detecció precoç i atenció a les persones en risc de suïcidi.

En el Centre Terapèutic Sant Miquel (UME-ULE-UCR) per a persones amb Trastorn Mental Greu:

 • Diagnòstic i Tractament de les patologies somàtiques dels pacients del Centre, en estreta col·laboració amb Atenció Primària i la resta d'Especialitats Mèdic-Quirúrgiques de l'Àrea de Salut.
 • Prevenció i promoció de la salut física i mental dels pacients.
 • Control evolutiu i Tractament farmacològic, psicològic i social dels pacients del Centre.
 • Participar activament en els processos de recuperació funcional del pacient en les diferents àrees: formació per a l'ocupació, habilitats professionals, relacions interpersonals i socials, rehabilitació de processos cognitius.
 • Coordinació amb els dispositius no sanitaris: Serveis Socials del CIMe i Ajuntaments, Fundació per a les persones amb Discapacitat de Menorca, Associacions de malalts i familiars, Programes d'Inserció Laboral, Centres de Dia i Ocupacionals del CIMe, Pisos assistits i dispositius residencials.

Per a més informació consultau aquest enllaç a la convocatòria de FEA de Psiquiatria.

Metge d’Urgència Hospitalària

Funcions específiques

 • Realitzar guàrdies de presència física.
 • Elaboració de Protocols.
 • Sessions Clíniques.
 • Col·laboració en la formació de residents.

Per a més informació consultau aquest enllaç a la convocatòria de Metge d'Urgència Hospitalària.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en qualsevol d'aquestes convocatòries disposen de deu dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent.

[Font: BOIB núm. 45. 02/04/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]