Categoria: Recursos humans

Procediment especial de selecció de 84 places de Facultatiu Especialista per a Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 45 de dia 2 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 30 de març 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de facultatiu/va especialista en anestèsia i reanimació, anàlisi clínica, geriatria, digestiu, cardiologia, cirurgia general i digestiva, psiquiatria, nefrologia, dermatologia, reumatologia, farmàcia, hematologia, medicina interna, otorrinolaringologia, microbiologia i parasitologia, neurologia, pneumologia, obstetrícia i ginecologia, traumatologia i cirurgia ortopèdica, oncologia, pediatria, radiologia, urologia, medicina intensiva i metge d'urgències hospitalàries.

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir 84 places de la categoria de FEA corresponent a la gerència de Migjorn del Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions i procediment selectiu

Les funcions seran les pròpies de cada categoria. El procediment selectiu ha de constar d'una fase de concurs i d'una prova teoricopràctica, que seran valorades per la Comissió de Selecció designada pel director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer en la resolució d'aquesta convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de deu dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consultau aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 45. 02/04/2022]

[Foto: Infosalut / Hospital Universitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]