Categoria: Recursos humans

Una plaça de metge/essa de centres residencials per a Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 47 de dia 7 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir, amb caràcter temporal, un lloc de treball de la categoria de metge/essa de centres residencials per a Eivissa i es constitueix una borsa de treball.

L'objecte d'aquesta convocatòria és seleccionar una persona per cobrir amb caràcter temporal un lloc de treball de metge/essa de centres residencials, amb categoria de tècnic/a titulat/ada superior, especialitat en Medicina, per a l'illa d'Eivissa, amb un contracte d'interinitat fins a la cobertura definitiva del lloc de treball i, a més, constituir una borsa de treball de la categoria esmentada per a contractacions temporals.

La selecció s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs de mèrits.

Requisits

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 47. 07/04/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]