Categoria: Recursos humans

Convocatòria, per promoció interna, de dues places d'auxiliar administratiu per a l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 67, de dia 24 de maig de 2022, s'han publicat dues resolucions de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca de 16 de maig de 2022, per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila, de l’Àrea de Salut de Menorca.

Una de les places és a la Unitat de Salut Mental i l'altra a la Unitat de Citacions, ambdues ubicades a l'Hospital Mateu Orfila.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis en la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
  • Pertànyer als subgrups C2 (sempre que siguin categories diferents de la que es convoca) o a altres agrupacions professionals.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir qualsevol de les titulacions següents: graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (LOE o LOGSE), graduat/da escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic auxiliar.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B1.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 67. 24/05/2022]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]