Categoria: Recursos humans

El Consell de Govern ha regulat la jornada i els horaris del personal funcionari de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 104, de dia 2 d’agost, s'ha publicat el Decret 35/2014, d’1 d’agost, pel qual es regulen la jornada i els horaris generals i especials del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

Per a la fixació de la jornada i els horaris dels organismes s’han de tenir en compte els interessos de caràcter públic i la negociació col·lectiva.

Mitjançant l'acord de dia 1 de juny de 2012, publicat al BOIB núm. 80, de 2 de juny, s’aprovà la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la CAIB.

La disposició addicional 71 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat, estableix que la jornada general del personal del sector públic no pot ser inferior a trenta-set hores i trenta minuts setmanals en el còmput anual.

L’objectiu d’aquest decret és constituir un marc normatiu sobre la jornada i els horaris, tant generals com especials, als centres, unitats o serveis de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

[Font: BOIB. Núm. 104. 02/08/2014]