Categoria: Recursos humans

El Servei de Salut obre la borsa única per a les categories d’infermeria, auxiliar d’infermeria i fisioteràpia

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

A partir del dia 12 d’agost, el Servei de Salut obre les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories d’infermer/infermera, d’auxiliar d’infermeria i de fisioterapeutes. Es compleix així el calendari d’obertura de les borses de treball de personal temporal del Servei de Salut, aprovat per majoria en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat el 29 de juliol, amb els vots a favor de l’Administració i dels representants dels sindicats CCOO, CSI-F, UGT i USAE, i amb l’abstenció de FSES. Actualment, la borsa ja està en funcionament per a les categories professionals d’infermer/infermera de l’especialitat d’obstetrícia i ginecologia (comares) i de l’especialitat de salut mental.

La creació d’aquesta borsa única de treball té l’objectiu d’unificar el sistema de selecció de personal, tant pel que fa al procediment com a la baremació dels mèrits. Es tracta d’una borsa general i única, que està oberta de manera permanent i que inclou personal de l’àmbit sanitari i de gestió i serveis. La selecció de les persones candidates es farà per mitjà d’un concurs de mèrits, que seran valorats per la Unitat de Selecció dels Serveis Centrals, òrgan encarregat de la tramitació del procediment i de proposar les resolucions que se’n derivin.

Procediment d’inscripció i baremació dels mèrits 

Les sol·licituds d’inscripció en la base de dades de la borsa única es poden fer telemàticament en el web del Servei de Salut, tenint en compte que s’ha de formalitzar una sol·licitud per a cada categoria professional i emplenar un full d’autobaremació i altres possibles annexos, que validaran les persones aspirants. La borsa està oberta de manera permanent, tant per incloure-hi noves persones aspirants com perquè les persones candidates hi afegeixin mèrits, que els poden incorporar a les llistes en les diferents actualitzacions (talls), que es faran dues vegades l’any.

En totes tres categories, el barem de mèrits queda fixat de la manera següent:

 • Experiència professional: màxim, 40 punts
 • Formació, docència o activitats científiques: màxim, 45 punts
 • Coneixements orals i escrits de català: màxim, 10 punts
 • Altres mèrits: màxim, 5 punts

Per emplenar la sol·licitud telemàticament s’han de seguir les passes següents:

 • Des del web del Servei de Salut, accedir a Borsa única de treball.
 • Identificar-s’hi per tenir accés a la inscripció i, més endavant, al Web del candidat per registrar, consultar i actualitzar les dades de qualsevol de les borses unificades. La identificació es pot fer per diferents vies:
 1. Amb el DNI electrònic: l’activació del DNI electrònic es fa en el web del Ministeri de l’Interior (www.dnielectronico.es). A més, cal tenir un ordinador habilitat per llegir el document.
 2. Amb certificat digital: qualsevol persona que disposi d’un certificat digital emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (www.sede.fnmt.gob.es) o per qualsevol altre organisme.
 3. Amb una identificació com a usuari CAIB: qualsevol persona que disposi d’un identificador com a usuari dels sistemes informàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sempre que tengui la contrasenya corresponent.
 4. Com a usuari anònim: aquesta modalitat permet efectuar el tràmit d’inscripció quan no es disposa de cap dels requisits anteriors, però com que no permet autenticar la identitat no és possible accedir al Web del candidat per emplenar l’historial formatiu i laboral. Per tant, qualsevol persona aspirant que accedeixi per aquesta via haurà de tramitar la seva autenticació amb qualsevol dels sistemes anteriors.

Un requisit per inscriure’s en la borsa és pagar la taxa corresponent; es pot fer telemàticament introduint les dades d’una targeta bancària o presencialment acudint a una entitat bancària col·laboradora, on s’ha d’entregar un formulari emplenat degudament i satisfer la quantitat establerta; posteriorment, s’ha d’entregar el justificant de pagament a qualsevol dels registres oficials de l’Administració autonòmica.

Per resoldre qualsevol dubte, el Servei de Salut ha habilitat els següents números de telèfon de la Unitat de Selecció dels Serveis Centrals: 971 170 038, 971 170 040, 971 170 048 i 971 175 953.

[Font: Servei de Salut de les Illes Balears. 12/08/2014]

Notícies relacionades a Infosalut